Mi a Szakkollégium?

„A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését. A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére épül, a szakkollégium tagsága dönt különösen a kollégiumi tagsági jogviszony keletkezéséről vagy megszűnéséről, az önálló szakkollégium szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról, a szakkollégium szakmai programjáról és az ahhoz kötődő szakmai teljesítményekre vonatkozó követelményekről.”

Rólunk

Az Eszterházy Károly Egyetem Kepes György Szakkollégiuma 1991-ben alakult, az akkori Főiskola közéletében aktívan közreműködő hallgatókat maga köré gyűjtve. Sok éves fennállása alatt a kulturális nagyrendezvényektől, a tudományos előadásokon át, teaházak, táncházak, kiállítások, koncert és sok-sok egyéb program szervezését vállalták magukra a kollégium akkori hallgatói. Székhelyük a Berze Kollégium első emeleti folyosója volt, majd az Almagyardombi Kollégium negyedik emelete, és végül a Leányka Úti Kollégium A épületének földszinti folyosója.

Ekkor profilja is megváltozott, de alapvető törekvései megmaradtak. A hagyományokat tiszteletben tartva, a már meglévő, nagyhírű szakkollégiumok mintájára helyeztük át a hangsúlyt az igényes szakmai, kulturális, illetve művészeti és tudományos tevékenységre, ekkor vettük fel Kepes György nevét is. Beindultak tudományos kurzusaink, amelyek bármely hallgató számára elérhető, és felvehető előadások voltak, sőt, kötelezően választható tantárgyként is elszámolhattak vele, akik minket választottak. Kulturális nagyrendezvényeink (Szakkollégiumi Napok, Tavasz Művészeti Találkozó) továbbra is megmaradtak, amelyek minden tanév őszén és tavaszán kerülnek azóta is megrendezésre, kibővítve tudományos előadásokkal.

Sikeresen megnyert pályázatoknak köszönhetően egyre bővülő könyvtári anyag, illetve technikai felszerelés áll rendelkezésünkre, amelyeket saját irodánkban helyeztünk el. (Imola Hostel - Leányka utca 2.)

Kollégistáink a legkülönbözőbb szakok felsőbb éves hallgatói, akik saját szakterületükön belül végeznek kutatómunkát, írnak TDK-dolgozatot, részt vesznek tudományos konferenciákon, előadásokon. Mindemellett remek közösséget alkotnak, kiválóan tudnak együtt dolgozni, így nem riadnak vissza rendezvényeink lebonyolításától sem.

Icon

Választmány

Icon

Tagozatok

Icon

Alapszabály

Névadónkról

Kepes György 1906-ban született a Heves megyei Selyp községben. Budapesten, Csók István tanítványaként tanul festészetet a Képzőművészeti Főiskolán, majd 1930-ban Berlinben, Moholy-Nagy László környezetében ismerkedik meg a modern technika művészi lehetőségeit felhasználó “új látással”. 1938-tól a chicagói New Bauhausban a fénykurzus vezetőjeként, majd a School of Design tanáraként a vizuális tervezés társadalmi hatásának a kérdései kezdik el foglalkoztatni. Kepes 1967–ben az MIT-n belül megalapítja a Center for Advanced Visual Studies intézetet. Ez az első olyan intézet a világon ahol művészek tudósok, műszaki szakemberek együtt kutatják az új tudományos és technikai eredmények művészi lehetőségeit.

Az egyik utolsó volt azoknak a nagy művészeknek a sorában, akik a reneszánsz humanista műveltség holizmusát megértve “a tudós agyával”, egyfajta homo universalisként tekintettek a természetre, hogy annak működését megértve, párhuzamba állíthassák a tudomány és a technika lélegzetelállító eredményeivel. Kepes több szálon futó és szerteágazó tevékenysége (festő, pedagógus, fényképész, elméleti Író és szerkesztő) új művészeti ágak megszületését eredményezte.

Kepes György számos nagy jelentőségű munkát készített a fénnyel kapcsolatban pl.: az 1949-ben az első, képzőművész által készített programozott fényfal a Radio Shack homlokzatán, Bostonban; az 1959-ben megvalósított KLM székház kinetikus fényfala, New York, Times Square; kinetikus fényfal, Cambridge, Harvard Square-i metrómegálló, illetve a szakrális dekorációk. Ezen kívűl sorolhatnánk Chicagótól –San Francisco-ig számos helyen megtalálható fényművészeti munkáit.