Kepes György Szakkollégium

Pályázatok

 

C:--==HC==--PRREKTORIgrafikai_munkak--==LOGOS==--logo_hosszu_ekf-01.jpg

TÁMOP- 4.2.2. B-15/1/KONV- 2015-0016


   Pályázati felhívás

Az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiuma hallgatói pályázatot hirdet szakkollégiumi tagoknak kutatási tevékenységük támogatására.

A támogatásban az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának teljes jogú tagjai részesülhetnek, aki az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatot nyújtanak be, és a Tudományos Tanács pályázatukat támogatja.

 

A Pályázatnak tartalmaznia kell:

- részletes kutatási tervet,

- témavezetői ajánlást,

- eddigi tudományos tevékenység eredményeinek bemutatását (publikációk, TDK- dolgozatok, díjak),

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó azonos tevékenységre más TÁMOP finanszírozásban nem részesül.

A támogatás összege: 50.000 Ft/hó

A támogatás időtartama 3 hónap (2015. jún. 1.- aug. 31.)

Támogatott pályázatok száma: 6

 

A pályázatot május 20-ig kérjük beadni elektronikus formában (egy PDF dokumentumban) a kicsak@ektf.hu címre.

Kérjük a levél tárgyaként a TÁMOP 4.2.2-es jelzet feltüntetését.

 

Kicsák Lóránt

modulvezető, szakkollégiumi mentor


 

Szakkollégiumi kutatói program 

Eredmények

 

Név

Tagozat

Igen

Nem

 

Lipkovics Péter

MKT

X

 

 

Dinnyés Patrik

MKT

 

X

 

Nagyné Klujber Márta

MKT

 

X

 

Baranyi Diána

MKT

X

 

 

Hornyák András

MKT

X

 

 

Kispál Dániel

MKT

X

 

 

Hegedűs Georgina

GTT

X

 

 

Vasas Ádám

GTT

X

 

 


   Pályázati felhívás

Az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiuma hallgatói pályázatot hirdet szakkollégiumi tagoknakkutatási tevékenységük támogatására.

A támogatásban az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának teljes jogú tagjai részesülhetnek, aki az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatot nyújtanak be, és a Tudományos Tanács pályázatukat támogatja.

 

A Pályázatnak tartalmaznia kell:

- részletes kutatási tervet,

- témavezetői ajánlást,

- eddigi tudományos tevékenység eredményeinek bemutatását (publikációk, TDK- dolgozatok, díjak),

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó azonos tevékenységre más TÁMOP finanszírozásban nem részesül.

A támogatás összege: 50.000 Ft/hó

A támogatás időtartama 3 hónap (2015. szept. 1.- nov. 30.)

Támogatott pályázatok száma: 6

 

A pályázatot augusztus 30-ig kérjük beadni elektronikus formában (egy PDF dokumentumban) a kicsak@ektf.hu címre.

Kérjük a levél tárgyaként a TÁMOP 4.2.2-es jelzet feltüntetését.

 

Kicsák Lóránt

modulvezető, szakkollégiumi mentor

 


 

Szakkollégiumi kutatói programra beadott pályázatok bírálata

 

Név

Szak, tagozat

Pályázat címe

A bizottság döntése

Apró Anna

TKT

Környezeti nevelés iskolai és tanórán kívüli lehetőségei általános iskolákban

igen

Herédi Rebeka

MKT

A női irodalom tükre - Szabó T. Anna, Kiss Judit Ágnes, Tóth Krisztina nyomán

igen

Hornyák András

MKT

Evolúció

igen 1/2

Kispál Dániel

MKT

Irodalomoktatás napjainkban

igen 1/2

Kiss Dávid

MKT

Személyes tér - közös emlékezet:

Elemezések Nemes Nagy Ágnes tájverseiről

igen

Marics Krisztina

MKT

A felnőttkor előtt álló ifjúság sportolási és olvasási szokásai

igen

Nagyné Klujber Márta

GTT

Mozgásterápiák diagnosztikus eljárásainak összehasonlítása

igen

Sárközi Bence

TKT

Nagykátai járás elemzése a fenntarthatóság jegyében

nem

 

 

 

 

 

Eger, 2015. 08.30.

 


 

 

A Kepes György Szakkollégium 2015/2016-os tanév I. félévének kurzuskínálata

 

Tagozati kurzusok (20 óra)

1.      A Természet- és Környezettudományi Tagozat

Fenntarthatóság a művészetekben III.

Oktató: Dr. Rázsi András

Téma: A kurzus az előző két félév fő témájának alapjául szolgáló fenntarthatóság további kérdéseire keres választ. Elsődleges cél a már fent említett fenntarthatóság tágabb értelemben vett fogalmának tisztázása, értelmezése. A globális klímaváltozás elméleti hátterének áttekintésére is sor kerül. A kurzus során összegyűjtjük azon lehetőségek sokaságát is, amellyel a globális klímaváltozás folyamatát tevékenységeinkkel mérsékelni tudjuk.

 


2.      A Művészet- és Kultúratudományi Tagozat kurzusa

Női jelenlét az oktatásban

Oktató: Dr. Kusper Judit

Téma: A kurzus megpróbálja bemutatni a különböző oktatási kánonok szembenállását, a női nézőponton keresztül. A kurzus témája a Feminista irodalomkritikák tantárgy anyagára épül, az ott tárgyalt problematikát vizsgálja tovább, a nőiség jelenlétét az irodalomban a kortárs pedagógia keretei között szemléli. A kurzus célja, hogy meghatározza a nőiség fogalmát, és hogy beleillessze a nőiség kérdését az irodalomtanítás mai diskurzusába.

  


3.      A Gazdasági- és Társadalomtudományi Tagozat kurzusa

A kreatív városfejlesztés lehetőségei Kelet- és Közép-Európában 

Oktató: Dr. Kovács Tibor

Téma: A kurzus célja, hogy a hallgatók széles körű ismereteket szerezhessenek a rendszerváltás körülményeiről és az átmeneti időszak (egyes kutatók szerint még a mai napig is tart) kihívásairól társadalmi és gazdasági szinten. A kurzus alkalmai során szó fog esni a rendszerváltás időszakáról, a privatizáció és a dezindusztrializáció máig tartó hatásairól. Alaposan megvizsgáljuk majd a városfejlesztés két legégetőbb, társadalmi alapokon nyugvó problematikáját a városok zsugorodását és elöregedését. Megismerjük a poroszos és angolszász oktatási rendszer előnyeit és hátrányait, betekintést nyerünk az Európai Unió regionális politikájába, majd a kurzus lezárásaként az utolsó alkalmat egy interaktív workshop keretein belül fogjuk tölteni, melynek során megalkotunk egy városfejlesztési akciótervet.

A kurzushoz kapcsolódik a vitaest, amely a külső érdeklődők számára is nyitott lesz. Az esemény fókuszában a poszt-szocialista országok városfejlesztési irányai és nehézségei állnak majd.


II.            Szakkollégiumi kurzus (30 óra) 

A személyiség filozófiai és pszichológiai elméletei

Oktató: Dr. Kicsák Lóránt

Téma: A kurzuson elsősorban a 20. században kidolgozott és a legnagyobb hatással bíró személyiség-elméleteket tekintjük át, filozófia és pszichológia határmezsgyéjén. M. Scheler, M. Heidegger, S. Freud. C. Rogers, V. Frankl munkáira támaszkodva azt vizsgáljuk, hogyan értelmezik az egyedi, egyszeri és megismételhetetlen emberi személyiség kibontakozásának mozgását, lényegi jellemvonásait. Különös figyelmet fordítunk azokra a kérdésekre, hogy mit tartanak az ember természetéről, milyen szerepet tulajdonítanak a személyiség kiformálódásában az egyén önmagán végzett tevékenységének, a környezeti hatásoknak és a nevelésnek.

  

III.     Intenzív nyelvkurzusok (30 óra) 

Intenzív angol nyelvkurzus 

Oktató: Dobos Edina

Téma: A fakultatív intenzív angolkurzus azoknak szól, akik nyelvvizsga előtt állnak vagy a közel jövőben tervezik. Tematikus nyelvtani és lexikai összefoglalás, írásbeli és szóbeli nyelvvizsga-feladatok megoldása történik a kurzuson.

 


Intenzív német nyelvkurzus

Oktató: Nagy Krisztina

Téma: A fakultatív intenzív németkurzus azoknak szól, akik nyelvvizsga előtt állnak vagy a közel jövőben tervezik. Tematikus nyelvtani és lexikai összefoglalás, írásbeli és szóbeli nyelvvizsga-feladatok megoldása történik a kurzuson.

 

 

 


Meghívó

„A Szakkollégiummal együttműködő civil szervezetek bemutatkozása”

című programra.
 

Bemutatkozik

a Kaptárkő Egyesület és

a Madártani Egyesület

 

Időpont: 2015. szeptember 25. 15.30-17.30h

 

 

Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola D. épület 117.  


 

Kedves Szakkollégisták! 

A Korszerű menedzser-technikák

című szakkollégiumi tréningre

október 14-16. között

kerül sor Szilvásváradon a Szalajka Ligetben szállás teljes ellátás biztosítása mellett.

 

A résztvevők száma azonban korlátozott, a jelentkezés sorrendjében tudjuk biztosítani a részvételt. 

Jelentkezés az Elnök Úrnál.

 

Kicsák Lóránt

szakkollégiumi mentor

 

 


Meghívó

 

„A tanár mint kutató a Szakkollégiumban”

című program keretében tartott előadásra.

 

Ruszkai Csaba: Az Innorégio Tudáscentrum

 

Időpont: 2015. november 4. 20h

 

Helyszín: Kepes György Szakkollégium

 

 


 

Meghívó

 

„A tanár mint kutató a Szakkollégiumban”

című program keretében tartott előadásra.
 

Hatvani Andrea: Csoportlélektan

 

Időpont: 2015. november 23. 20h

 

Helyszín: Kepes György Szakkollégium

 

 

 


 

Meghívó

 

„A tanár mint kutató a Szakkollégiumban”

című program keretében tartott előadásra.

 

Komlósi Csaba: Fenntarthatóság és kultúra

 

Időpont: 2015. november 23. 19h

 

Helyszín: Kepes György Szakkollégium

 

 


 

Meghívó

 

„A tanár mint kutató a Szakkollégiumban”

című program keretében tartott előadásra.

 

Szabó Sándor: Ki mikor győz a tócsagaz-békalencse csatában?

 

Időpont: 2015. november 25. 15h

 

Helyszín: EKF, D/117.

 

 

 


 

Meghívó

 

„A tanár mint kutató a Szakkollégiumban”

című program keretében tartott előadásra.

 

Szlávik János: Fenntartható fejlődés régiós és városi szinten

 

Időpont: 2015. november 25. 17h

 

Helyszín: Kepes György Szakkollégium


 


 

 

Konferencia Michel Foucault emlékére 

a MTA-MAB Társadalomelméleti Szakbizottsága és a

Kepes György Szakkollégium

rendezésében.

Időpont 2015. november 27.

Helyszín: EKF B. épület V. em. Tanári Klub

 

Program:

12-12.45h Fogadás, regisztráció, büféebéd

12.45-13h: Megnyitó

A konferenciát megnyitja: Dr. habil. Loboczky János, tszv. főiskolai tanár, MTA-MAB alelnöke

I. szekció

13-14h: Vitaindító előadások:

Berkovics Balázs: A genealógia két mozzanata. Morális szörnyek jog és pszichiátria között.

Farkas Henrik: Az elidegenedés problémája Marxnál, Lukácsnál és Foucault-nál

Czétány György: Foucault és a történeti a priori

14-15h: Kerekasztal-beszélgetés: A társadalmi státuszok archeológiája

15-15.30: Kávészünet

II. szekció

15.30-16.30 Vitaindító előadások:

Cseke Ákos: A cinikus Foucault

Darida Veronika: A test(ek) használata - Agamben Foucault-olvasata

Horváth Eszter: Önfikció

16.30-17.30: Kerekasztal-beszélgetés: A szubjektum hermeneutikája

 17.30-17.45: Kávészünet

III. szekció

17.45 – 18.20 Vitaindító előadások:

Komlósi Csaba: "Fou-kultúra

Kicsák Lóránt: Önformálás és parrhésia

18.20-19.00: Kerekasztal-beszélgetés: Fejezetek az önkultúra történetéből

19.00 Vacsora