Kepes György Szakkollégium

Beszámoló a „Helyünk Európában − globálisan és lokálisan gondolkodni” című pályázatról

 

A Nemzeti Tehetségprogram által minősített szakkollégiumok számára meghirdetett és az NTP-SZKOLL-15-0054 számon nyilvántartott nyertes, pályázatunk középpontjában a fiatalok helyzete állt, európai perspektívába állítva. Olyan szakmai kérdéseket vizsgáltunk a különböző rendezvényeinken (szakszeminárium, vitaest, érzékenyítő foglalkozás, író-olvasó találkozó, kutatói szeminárium), mint a nemzeti és európai politikai és kulturális identitás, a környezeti kihívások és politikai cselekvéstervek, a városi környezet kreatív fejlesztése, a hátrányos helyzetű diákok oktatásának pedagógiai kihívásai. A működést a mentortanári rendszer és az adminisztrációs szervezet fenntartása, illetve a beszerzések támogatták.

 

2016. február 23-án nagy érdeklődés mellett rendeztük meg a Kreatív városfejlesztés lehetőségei Kelet-Európában című érzékenyítő foglalkozásunkat, mely mellé az egri Rotary Klub tagjai is odaálltak. A rendezvényt Dr. habil Kovács Tibor, a Szakkollégium GTT tagozatának mentortanára szervezte. A meghívott szakemberek, Dr. Patkó Csaba, Dr. Tóth Antal, Forgó Zsolt és Vasas Ádám elméleti és gyakorlati kérdéseket felvető, jó gyakorlatokat bemutató előadásokat tartottak, melyeket élénk beszélgetés követett a poszt-modern kor városfejlesztési lehetőségeiről és kihívásairól. Az előadások és a kerekasztal-beszélgetése után elhatároztuk, hogy a polgárok bevonására irányuló elméleti koncepció jó gyakorlatainak megismerésére és meghonosítására fektetjük a jövőben a hangsúlyt, ezzel is szélesítve önkéntes tevékenységeink körét.

2016. február 25. és május 5. között 5 alkalommal tartottunk közéleti vitaestet olyan aktuális közéleti problémákról és kihívásokról, mint a nemzeti és európai identitás, politikai és kulturális önazonosság (Komlósi Csaba), fenntarthatóság és kultúra (Komlósi Csaba), a fiatalok mozgástere Európában és a nemzetközi kapcsolatok kínálta lehetőségek (Zarándy Tamás), az ökológiai kihívások és a politikai cselekvéstervek folyamata( Schmuck Erzsébet), Európa világpolitikai helyzete és az európai diplomácia mozgástere az Európai parlamentből látva (Meszerics Tamás). A politikai vitafórumra meghívott előadók felvezető előadásait parázs viták követték. A politikusok, politikai szakértők, szakemberek által felvetett húsbavágó kérdések élénk és őszinte vitára ösztönözték a szakkollégiumi tagokat és a városi érdeklődőket egyaránt. Ebben az évben folytatni szeretnénk ezt a sorozatot, hasonló általános témákban és aktuális közéleti kérdésekben. Igyekszünk kapcsolatot teremteni különböző ideológiai platformon álló gyakorló politikusok és elméleti szakemberek, gondolkodók között.

 

A szakszemináriumot két 3x5 órás blokkban (2016. április 11., 12., 15. illetve május 23., 24., 25.) bonyolítottuk le, Ütőné dr. Visi Judit, az EKF Tanárképző Központ vezetőjének irányításával. Mindegyik blokk két elméleti - egy előkészítő, illetve egy összegző - foglalkozásból és egy terepi gyakorlatból állt. Az első blokk a hejőkeresztúri iskola sajátos pedagógiai módszerének, a Komplex Instrukciós Programnak a megismerése köré szerveződött. A második középpontjában az érdi Magyar Földrajzi Múzeumba tett látogatás és múzeumpedagógiai foglalkozás állt.

 A didaktikai szakszeminárium során az elméleti felkészülést követően a leendő tanárok a helyszínen ismerkedhettek meg a sajátos módszertani elvekre épülő hejőkeresztúri oktatással, valamint múzeumpedagógiai foglalkozás keretében sajátíthatták el a természettudományok élményközpontú tanításának alapjait.

 

2015 novemberétől 2016 májusáig 5 kortárs magyar írót (Bodor Ádám, Áfra János, Csepregi János, Kalapos Éva, Korpa Tamás) látott vendégül a nemzeti kulturális örökség, és azon belül is mai magyar irodalom megismerésére alakult Hallgatói kutatói klub. A nagyközönség számára nyilvános találkozókat műhelyfoglalkozások követték, melyeken a meghívott alkotók segítséget nyújtottak a szakkollégium diákjainak abban, hogy sikeresebbek legyenek alkotómunkájukban. A folytatásban az alkotói szemináriumok hangsúlyosabbá tétele irányában mozdulunk el. A folytatásban az alkotói szemináriumok hangsúlyosabbá tétele irányában mozdulunk el.

Programunknak az ismeretek átadásán túl az volt a célja, hogy rendezvényeinkkel és témájukkal felkeltsék a hallgatók érdeklődését, fokozzák a közéleti és társadalmi kérdések, kulturális jelenségek iránti érzékenységüket, fejlesszék aktív véleménynyilvánításra való készségüket. És ezt el is értük.

A szakmai programjainkat a tagok aktív részvételével maradéktalanul megvalósítottuk.

A szakkollégium színvonalas működtetése érdekében fenntartottuk az évek óta sikeres mentorrendszerünket, köszönjük Dr. Hatvani Andrea, Dr. Rázsi András és Dr. habil Kovács Tibor mentortanári munkáját.

A Szakkollégium adminisztratív ügyeinek intézésében évek óta Vajonné Magyari Anikó és Vargáné Tóth Krisztina segít bennünket.

Ugyancsak a pályázat támogatásával szereztünk be a tagok közös használatára egy notebookot és két külső meghajtót.

  

 

Beküldve: 2016-07-15

A szakszeminárium szakmai beszámolója és prezentációja

 


 

Szakmai beszámoló a szakkollégiumi programról


A szakkollégiumi program két részből állt. Az első részben a hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskolát látogattuk meg. Az iskola vonzáskörzete Hejőkeresztúron kívül kiterjed két szomszédos településre, Hejőszalontára és Szakáldra. Az intézményben 16 évvel ezelőtt kezdtek egy sajátos integrációs nevelési-oktatási módszer kipróbálásába, amely azóta a Komplex Instrukciós Program néven (KIP) az egész országban ismertté vált. A módszer célja, hogy minden gyerek tudás- és képességszintje javuljon, illetve része legyen sikerélményben az osztálymunka során. Az iskola jelmondata: Mindenki jó valamiben – jól tükrözi a kidolgozott nevelési-oktatási program filozófiáját. Az előkészítő foglalkozás során a hallgatók megismerkedtek a KIP módszer lényegével, a hejőkeresztúri iskola sajátos vonásaival. Megbeszéltük az intézménylátogatás megfigyelési szempontjait. Erre a foglalkozásra április 11-én került sor. Az április 12-i iskolalátogatás során az általános tájékoztatáson túl lehetőség volt két KIP-es tanóra megtekintésére, ezt pedig az órán látottak megbeszélés követte, majd kötetlen beszélgetésre került sor a tanulókkal és a programban közreműködő tanárokkal. A szakkollégiumi programot április 15-én egy olyan rendezvény zárta, amelyben a hallgatók az előre megbeszélt szempontok alapján elmondhatták saját tapasztalataikat és véleményeiket. Ennek során izgalmas szakmai vita bontakozott ki a differenciált oktatás módszereiről és sikerességéről.

A második program egy sajátos múzeumlátogatás volt, amely során az érdi Magyar Földrajzi Múzeumba jutottak el az érdeklődők. A hazánkban egyedülálló múzeum 1983-ban nyílt meg, jelenleg négy állandó kiállítással várja a látogatóikat: A Magyar utazók, földrajzi felfedezők, A Kárpát-medence tudományos feltárói, 3276 expedíciós nap, Balázs Dénes a múzeumalapító geográfus újraolvasva és az érdi Helytörténeti Kiállítás. A múzeumnak otthont adó település, Érd ugyancsak több sajátos társadalmi-földrajzi vonással rendelkezik. A felkészülés során a hallgatók információt kaptak Érd sajátos településfejlődéséről, a mai városkép kialakulásához vezető társadalmi-gazdasági folyamatokról. Ugyancsak a felkészülést segítette egy, a magyar feltalálókról szóló videofilm megtekintése, amelyhez egy műveltségi teszt is kapcsolódott. (Hungarian Inventions – Magyar találmányok). A múzeumlátogatásra május 24-én került sor. A múzeumkert szoborpartjában tett séta után szakmai vezetéssel a három földrajzi kiállítást nézték meg a résztvevők. A program zárására június 24-én került sor, itt a látottakhoz kapcsolódóan feladatokat kellett megoldaniuk a hallgatóknak, majd két kérdés mentén – 1.) Szükség van-e ilyen jellegű múzeumokra? 2.) Hogyan tovább? Fogalmazz meg javaslatokat, üzenetet az igazgatónak! – zajlott a programmal kapcsolatos véleménycsere. A hallgatók kiemelték az ilyen jellegű kiállítások fontosságát a kulturális örökség megőrzésében, de felhívták a figyelmet arra is, hogy mindezt érdemes ötvözni a 21. század nyújtotta digitális lehetőségekkel, interaktivitással is. Talán ennek is köszönhető, hogy legjobban a Balász Dénes munkásságát bemutató kiállítás nyerte el a hallgatók tetszését.

Eger, 2016. június 25.

 

Ütőné dr. Visi Judit

oktató 

 

 

Beküldve: 2016-07-15

A Szakkollégium szakmai beszámolója

Beszámoló a Nemzeti Tehetségprogram Szakkollégiumok számára kiírt pályázatáról

A 2014/15-ös tanév második félévében a Kepes György Szakkollégium az NTP-SZKOLL-14-0011. sz. sikeres pályázatának eredményeként az alábbi programokat valósította meg:

 

1.       
A pályázati program megvalósítása április 14-én, a regionális állásbörzével párhuzamosan megrendezett Vállalkozásösztönzési konferenciával vette kezdetét, ahol szakemberek - vállalatvezetők, oktatók, vállalkozók (Dr. habil Kovács Tibor, Szőke István, Olexa Dávid, Hegedűs Pál, Mákos Szabolcs) – osztották meg személyes szakmai tapasztalataikat a résztvevőkkel a start-up vállalkozások buktatóiról, valamint a globális gazdasági környezet támasztotta kihívásokról.

2.      
Május 7-én a Művészeti és Kultúratudományi Tagozat nagy érdeklődés mellett szervezte meg a Lírai életművek a peremvidéken című irodalmi konferenciát, ahol fiatal kutatók (Tamás Ábel, Bengi László Dancsecs Ildikó, Mészáros Márton), köztük jelenlegi és hajdani szakkollégisták (Balogh Gergő) is szerepeltek, kiegészítve a Művészeti és Kultúratudományi Tagozat tagjainak alkotói tevékenységét, irodalomelméleti és irodalomtörténeti kutatásait. A rendezvény presztízsét növelte, hogy csatlakozott az Irodalomtudományi Intézet éves programjához.

3.     
Május 8-10. között a Kepes György Szakkollégiumban került sor a Motiváció és időgazdálkodás című tréningre Vidovszky Norbert vezetésével. Az itt megszerzett ismeretek és tapasztalatok nemcsak a majdani vállalkozás, de már a hallgatói és kutatói tevékenység során is hasznosak lehetnek a tagoknak.

4.      
Június 26-30. között Brassóba utaztunk, ahol Brassó régen és ma - szászok, magyarok, románok címmel először konferencia-előadásokkal tártuk fel a régió kultúrtörténetét, történelmi, kulturális, etnikai és politikai helyzetének múlt- és jelenbeli állapotát (Nagy Andor, Hamzók Judit, Berecz Anita, Kispál Dániel), majd Brassó és Nagyszeben városába és környékére tett kirándulások alkalmával megismerkedtünk az épített és a természeti környezet jeles helyeivel, a multikulturális együttélés mai is eleven emlékhelyeivel.

5.       Az eszközbeszerzésben változást hajtottunk végre, mivel intézményi ajánlatra lehetőségünk nyílt egy Acer projektor beszerzésére. A programban szereplő asztali számítógépet más forrásból fedezzük.

 

A programok megszervezésében és lebonyolításában jelentős részt vállaltak a szakkollégiumi tagokon túl (kiemelendő Nagy Andor, Vasas Ádám, Baranyi Dia, Hegedűs Georgina, Kispál Dániel, Herédi Rebeka, Hess Alexandra Héla, Hornyák András) a mentorainktól (Dr., Hatvani Andrea, Rázsi András, Dr. habil Kovács Tibor, Dr. Kicsák Lóránt) is.

 

 

Beküldve: 2015-09-01

Erdélyben jártak a Kepes György Szakkollégium tagjai

BESZÁMOLÓ TANULMÁNYÚTRÓL
Erdélyben jártak a Kepes György Szakkollégium tagjai

 photo 11701040_1176342019057855_2250442271336077408_n_zpsyjhtx7bp.jpg
Június 26-30. között a Brassói Mókázás fedőnevű akció keretében odafelé megtekintettük a tordai sóbánya impozáns tárnáit, csónakáztunk a földalatti tavon, terápiás céllal ping-pongoztunk, tériszony ellen sétálgattunk a függőfolyosókon. Estére érkeztünk Brassóba, nem lehetett eltéveszteni, mert messziről látszott a hegyoldalba írt városnév.
Az első napon a „Brassó régen és ma – szászok, magyarok románok" tematika keretében rendeztünk konferenciát, ahol az előttünk álló kirándulásokhoz az alábbi remek bevezető előadásokat hallgattuk meg: Az erdélyi szászok régen és most - történeti áttekintés (Nagy Andor), Szászföld kulturális fővárosa: Nagyszeben (Hamzók Judit), Székelyek és szászok (Berecz Anita), A Törcsvári-szoros művelődéstörténeti szerepe és a Drakula-kastély (Kispál Dániel).
A program a továbbiakban e szerint a terv szerint alakult. A történelmi belvárosban tett séta során megismerkedtünk Brassó épített, szellemi örökségével, egy-két járókelővel és felmértük az esti szórakozás lehetséges helyeit. Megcsodáltuk a Kapu utcát, a Fő teret, a Tanácsházát, elcsendesedtünk a Fekete-templomban, láttuk a szép Katalin-kaput, a Takács-bástyát és a várfalsétányon elértük a Cenk-hegyre vezető felvonót. Nem tétováztunk, felmentünk.
Másnap, készséges sofőrünknek hála, egész napos kirándulást tettünk Nagyszebenbe, ahol a történelmi belváros hangulatát élvezhettük: útba ejtettük a Várfalsétányt, a Kövér tornyot, a Kádár tornyot, a sétáló utcán értünk el a Fő térre, láttuk a Brukenthal-palotát, a Tanácstornyot, a Hazugok hídját és az evangélikus plébániatemplomot. A következő kalandos állomás a Bilea-tó (2044 m) nevű tengerszem volt, ahogy kell: 3700 m-es felvonózás, odafönn hófoltokból hógolyózás, majd bőrigázás, köd, szél, lassú leereszkedés a ködös szerpentinen. A szállásunkra érve a kétórás késésünk miatt előbb mentorunk elhárította a szakács néni fakanalas rohamát, aztán megvacsoráztunk.
S mi maradt az utolsó előtti másnapra? Délelőtt elheverésztünk a legelésző tehenek között Brassó-Poiana síparadicsomában, távolról megcsodáltuk Barcarozsnyó impozáns várát, majd délután bevettük a hírhedt Drakula-szállást, a Törcsvári kastélyt.
Este közös beszélgetésen gyűjtöttünk erőt és szép emlékeket az előttünk álló, embert próbáló hosszú hazatéréshez.
A kirándulás és az élmény-konferencia az NTP-SZKOLL-14 pályázat részbeni támogatásával, a szakkollégisták szervezésében valósult meg.

 

A beszámolót készítette: dr. Kicsák Lóránt, a szakkollégium vezető mentortanára

 

Beküldve: 2015-07-14

Regionális vállalkozásösztönzési konferencia

Regionális vállalkozásösztönzési konferencia photo regionalis_vallalkozasosztonzesi_konferencia_zpsmwgnbq30.jpgA főiskolai hallgatók számára sorsfordító hatása lehet a záróvizsgák előtt megszerzett, érdemben hasznosítható szakmai tapasztalatoknak. Nem szeretnénk nagyon elrugaszkodni a mindennapi valóságtól, ezért az Észak-magyarországi régióból hívtunk sikeres vállalkozókat és szakembereket, hogy osszák meg tapasztalataikat a vállalkozóvá válás előnyeiről, lehetőségeiről és nehézségeiről egyaránt. Ezen alkalomból, a gyakorlatban is alkalmazható, értékes információkkal szeretnénk hozzájárulni az egri hallgatóság képzésének sikeréhez az Eszterházy Károly Főiskolán.

Időpont: 2015. április 14. kedd 10:00

Helyszín: EKF B épület földszinti körterem (Eger, Egészségház u. 4.)

A Karrier Expo Regionális Állásbörze Felkészítő Napján

A konferencia programja:

10:00 – Dr. habil. Kovács Tibor (főiskolai docens, EKF)

11:00 – Olexa Dávid (ügyvezető, Velis Europe Kft.)

Ebédszünet (12:00-13:00)

13:00 – Hegedűs Pál (munkavállalási tanácsadó, Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ)

14:00 – Szőke István (igazgató, Agria Park Bevásárlóközpont)

15:00 – Mákos Szabolcs (ügyvezető, One Online Interaktív Műhely)

Minden kedves érdeklődőt sok szeretettel várunk!
 

Kepes György Szakkollégium

A konferencia a Nemzeti Tehetség Program 2015 pályázatából valósul meg.

Beküldve: 2015-04-09

A KEPES GYÖRGY SZAKKOLLÉGIUM TAGFELVÉTELT HIRDET!

Szeretnéd kihozni a maximumot a tanulmányaidból?

Szakmailag és közösségileg aktívan szeretnéd eltölteni a főiskolai éveidet?

Új, sokrétű tapasztalatra vágysz?

Szeretnéd magad kipróbálni intézményi menedzsment feladatkörben?

Jelentkezz most, legyél te az egyike új tagjainknak!

Tagfelvételünkre legalább egy lezárt félévvel rendelkező hallgatók jelentkezését várjuk,

bentlakásos és külsős tagsági jogviszonyra egyaránt!

A Kepes György Szakkollégium székhelye: Leányka Úti Kollégium

 

Amit kínálunk:

-       tanulmányi és szakmai támogatás ösztöndíjakkal és tapasztalatcserével,

-       önfejlesztő tréningeken való folyamatos részvétel (térítésmentesen),

-       exkluzív szakmai rendezvények megszervezésében közreműködés,

-       TDK írásban való segítség (ösztöndíj, „know how”),

-       részvétel az állam által kiemelten támogatott tehetségtámogató mozgalomban,

-       szakmailag támogató, összetartó közösség,

-       kedvezményes kollégiumi elhelyezés,

-       modern irodai technika használat.

 

Amit elvárunk:

-       kimagasló érdeklődés a saját tanulmányterületeden,

-       legalább szakátlag, vagy afeletti tanulmányi átlag,

-       tervezett, vagy már folyamatban lévő kutatással TDK konferencia részvétel jelenlegi képzési időn belül,

-       jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség,

-       nyitottság, motiváltság,

-       precíz munkavégzés.

 

Jelentkezz most!

A jelentkezéseket maximum 1 oldalas motivációs levéllel és fényképes önéletrajzzal várjuk a szakkollégium e-mail címére: kgyszakkoli@gmail.com

 

A tárgyba kérjük beírni: szakkollégiumi jelentkezés

A jelentkezések határideje: 2015. február 12.

Beküldve: 2015-02-03

A Kepes György Szakkollégium felvételt hirdet!

Az Eszterházy Károly Főiskola egyetlen akkreditált szakkollégiuma ebben a félévben is megnyitja kapuit a főiskola tehetséges és ambiciózus hallgatói előtt.

 

Azoknak a hallgatóknak, akik szeretnének komolyabb szakmai tevékenységet folytatni, valamint a kötelező feladatokon túl tudományos munkát végezni, nem kell mást tenniük, mint eljönni a felvételire és magukkal hozni a következőket:

-    fényképes önéletrajz (EUROPASS CV)

-    index másolat (elmúlt 2 félév)

-    motivációs levél

-    szaktanári ajánlás

 

 

A felvételi hatékonyabb lebonyolítása érdekében kérjük a kért dokumentumokat - a szaktanári ajánlást kivéve - február 23. éjfélig elektronikus formában a kgyszakkoli@gmail.com e-mail címre elküldeni.

 

A felvételi előtt nyilvános orientációt tartunk, ahova minden érdeklődőt szeretettel várunk, és az esetlegesen felmerülő kérdésekre választ adunk. A felvételire legalább az egy lezárt félévvel rendelkező hallgatókat várjuk.

 

Nyilvános orientáció:

Időpont: 2014. február 18. (kedd) 19:30

Helyszín: B épület (Egészségház u. 4.), Földszint, Kiselőadó

 

Nyilvános felvételi: 

1.    forduló időpontja: 2014. február 25. (kedd) 18:00órától 23:00-ig

Helyszín: Leányka Úti Kollégium társalgója (Leányka út 2.)

 

2.    forduló időpontja: 2013. február 27. (csütörtök) 19:30

Helyszín: az 1. fordulón megbeszéltek alapján

 

Sok sikert kívánunk minden kedves Felvételizőnek.

 

Kérdezz bátran! 

kgyszakkoli@gmail.com 

www.szakkoli.ektf.hu 

 

Beküldve: 2014-02-13

Xantus János Emléknap

 

A Kepes György Szakkollégium szervezésében november 18-án délután 16:00 órai kezdettel megrendezésre kerül tavaly elhunyt filmrendezőnk, Xantus János emléknapja az Eszterházy Károly Főiskola Líceumának 302-es termében.

Rövidfilm vetítések, és a Szuszogó Színház jóvoltából performanszok kerülnek a nagyközönség elé, majd pedig egy kisebb szünet után az Eszkimó asszony fázik című film.

A filmek és a műsor után irány a Hallgatói Klub (Leányka út 4.), ahol 22:00 órától a Balaton Zenekar (Víg Mihály vezetésével) csap a húrok közé.


Számítunk mindenkire, akit érdekel Xantus János munkássága és a hazai underground filmes és zenei kultúra.

A RENDEZVÉNY MINDEN PROGRAMJA INGYENES.
(A filmek kizárólag oktatási céllal kerülnek levetítésre)
Beküldve: 2013-11-07

A Kepes György Szakkollégium felvételt hirdet!

 

Az Eszterházy Károly Főiskola egyetlen akkreditált szakkollégiuma ebben a félévben is megnyitja kapuit a főiskola tehetséges és ambiciózus hallgatói előtt.

 

Azoknak a hallgatóknak, akik szeretnének komolyabb szakmai tevékenységet folytatni, valamint a kötelező feladatokon túl tudományos munkát végezni, nem kell mást tenniük, mint eljönni a felvételire és magukkal hozni a következőket:

-    fényképes önéletrajz (EUROPASS CV)

-    index másolat (elmúlt 2 félév)

-    motivációs levél

-    szaktanári ajánlás

 

A korábbi évektől eltérően idén kétfordulós felvételit tartunk, melyről az orientáción adunk bővebb tájékoztatást.

 

A felvételi hatékonyabb lebonyolítása érdekében kérjük a kért dokumentumokat - a szaktanári ajánlást kivéve - szeptember 22. éjfélig elektronikus formában a kgyszakkoli@gmail.com e-mail címre elküldeni.

 

A felvételi előtt nyilvános orientációt tartunk, ahova minden érdeklődőt szeretettel várunk, és az esetlegesen felmerülő kérdésekre választ adunk.

 

A felvételire legalább az egy lezárt félévvel rendelkező hallgatókat várjuk, azonban az elsőévesek a nyilvános orientáción tájékoztatást kaphatnak a jövőbeli felvételijüket illetően. Ebben kijelölt mentorok nyújtanak segítséget a félév során.

 

Nyilvános orientáció:

Időpont: 2013. szeptember 17. (kedd) 19:30

Helyszín: Leányka Úti Kollégium társalgója (Leányka út 2.)

 

Nyilvános felvételi: 

1.    forduló időpontja: 2013. szeptember 24. (kedd) 19:30

Helyszín: Leányka Úti Kollégium társalgója (Leányka út 2.)

 

2.    forduló időpontja: 2013. szeptember 26. (csütörtök) 19:30

Helyszín: az 1. fordulón megbeszéltek alapján

 

Sok sikert kívánunk minden kedves Felvételizőnek.

 

Kérdezz bátran! 

kgyszakkoli@gmail.com 

www.szakkoli.ektf.hu 

 

Beküldve: 2013-09-14

Tolkien élete

Aki megteremtette az Egy gyűrűt… 
Angol nyelven J. R. R. Tolkien életéről és munkásságárólSzeretettel meghívunk minden hallgatót a Kepes György Szakkollégium és a BTK TDK-műhelyeinek rendezésében megvalósuló előadásra, melynek témája Tolkien élete és munkássága lesz. Az előadás angol nyelvű, de ez senkit se riasszon vissza. Az előadó Dr. Janka Kaščáková, a Ruzomberoki Katolikus Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője.

 

Az előadás helye és ideje:
Líceum 213-as terme; április 15. (hétfő) 12:00-12:45-ig

 

Beküldve: 2013-04-11

Budhista 13/2

 Kedves Hallgatók!

 

A nagy sikerre való tekintettel a Kepes György Szakkollégium szervezésében idén is megrendezzük a Bevezetés a buddhista filozófiába c. előadássorozatot!

A program célja, hogy a hallgatóknak rövid bevezetést adjon a buddhizmus történetébe kultúrtörténeti és filozófiai aspektusból, áttekintve annak megjelenését és elterjedését.

Modern világunkban gyakran felmerülő kérdés, hogy mi után is rohanunk vagy milyen maradandó értékek szerint rendezzük életünket. A vallások, filozófiák sokféle választ adnak erre. Természetesen e különböző szellemi utak jó néhány ponton és szinten érintkeztek a történelem során. A hasonlóságok ellenére azonban legtöbbször más a cél és az oda vezető út is. Ezek közül egynek mondható a buddhizmus is, amit a gyakorlók sokkal szívesebben neveznek módszernek, mint vallásnak.

Vajon mi lehet az oka annak, hogy a buddhizmus egyre népszerűbb Nyugaton? Miért hivatkoznak rá egyre gyakrabban a modern tudományok? Milyen tanácsokkal és gyakorlatokkal szolgálnak a több ezer éves tanítások a mindennapi életünk jobbá tétele érdekében?

Többek között ezekre a kérdésekre próbálnak majd hiteles és életszerű választ adni előadásaink elismert buddhista tanítóink közreműködésével.

 

Az előadások időpontjai:

2013. február 20. – A buddhizmus alapjai, Buddha élete
2013. március 13. - Szemlélet, meditáció és cselekedet
2013. április 03. - Ok és okozat (Időpontváltozás! Az előadás április 16-án lesz megtartva!)
2013. április 24. - Bölcsesség és együttérzés
2013. május 22. - A Gyémánt Út

Az előadások minden alkalommal 19:00-kor kezdődnek, a B 119-es teremben!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Csatlakozzatok Facebook eseményünkhöz: http://www.facebook.com/events/608848242473950/

 

Ajánlott irodalom:

Nydahl, Ole: Ahogy a dolgok vannak; korszerű bevezetés Buddha tanításaiba

http://mek.oszk.hu/05700/05744/

Nydahl, Ole: Első lépés a Gyémánt Úton (Bp:. Jaffa, 2009)

 

Előadás szervezője:

Lakatos Judit és Vancsik Annamária (Kepes György Szakkollégium)

 

 

Beküldve: 2013-03-30

A Kepes György Szakkollégium felvételit hirdet !Az Eszterházy Károly Főiskola szakkollégiuma ebben a félévben is megnyitja kapuit a Főiskola tehetséges és ambiciózus hallgatói előtt!

Ha szeretnél egy elismert csapat tagja lenni az EKF-en, akkor küldd el fényképes önéletrajzodat és motivációs leveledet a

kgyszakkoli@gmail.com 

e-mail címre, a felvételire pedig hozz magaddal tanári ajánlást! 


Nyilvános Felvételi

Időpont: 2013. február 19. kedd 19:00 óra.
Helyszín: Leányka Úti Kollégium társalgója (Leányka út 2.)

Kérdezz bátran!
kgyszakkoli@gmail.com
www.szakkoli.ektf.hu

Beküldve: 2013-02-14

Élet a Gordon iskolában!

Varga Sára gordontréner segítségével bepillantást nyerhetünk egy egészen más oktatási rendszerbe, mint amelynek mi tagjaik vagyunk (voltunk). A Grodon típusú iskola megosztja a közvéleményt. Vagy támogatják, és az oktatási rendszer megmentőjének titulálják, vagy éppen ellenkezőleg, negatív következményeket várnak tőle. Most lehetőségünk lesz, hogy megalapozottab véleményt alakítsunk ki magunkban, erről a kérdésről. Az előadás kapcsolódik a féléves NeT Tagozat kurzusához!

Időpont: 2012. dec. 12. 18:00
Helyszín: Leányka úti kollégium nagytársalgó

Beküldve: 2013-01-18

Performance Konferencia

A Művészeti- és Kultúratudományi Tagozat és az EKF Vizuális és Művészati Tanszék szervezésében kerül megrendezésre a Performance Konferencia. Egy egész napos program, melyet a művészetnek szentelünk. Az információk megtalálhatóak a plakáton.

 

2012. nov. 22.
B épület 121-es terem

Beküldve: 2013-01-16

KELET Versműhely

A Kepes György Szakkollégium Művészeti- és Kultúratudományi Tagozatának szervezésében, versműhely indul az EKF-en. Minden héten kedden, az Irodalomtudományi Könyvtárban. Tematikus műhelyek, előadások, felolvasások és minden, ami a prózához, a vershez köthető. Részletek a plakáton.

 

Beküldve: 2013-01-16

Global Cooking Night

Az őszi félévben ismét megrendezésre kerül a régi hagyományokra visszanyúló Global Cooking Night! Az Erasmus keretében nálunk tanuló hallgatók mutatnak be egy prezentációt hazájuk különlegességeikről, látványosságaikról, majd pedig bele is kóstolhatunk nemzeti konyhájukba, hiszen hazai étellel is készülnek. Emellett lesz borkóstoló a Szakkollégium és a pincészet jóvoltából. A rendezvény a Kepes György Szakkollégium, a Hallgatói Önkrományzat, az ESN Eger és a Nemzetközi Kapcsolat Központja rendezésében valósulhat meg.

Helyszín: Hallgatói Klub
Időpoont: okt. 24. 19:00

Beküldve: 2013-01-16

Kutatók Éjszakája - A Kepes Szakkollégium szervezésében

Idén első alkalommal, a Kepes György Szakkollégium is bekapcsolódik Egerben, az Eszterházy Károly Főiskola által szerveződő, Kutatók Éjszakájába. Az országos rendezvény sorozat programkínálatában fizika témában szervezünk előadásokat, a TTK-val együttműködve.

 

16:30-17:00 C121/ Lukács Béla: Kozmológia
(fizikus, tudományos tanácsadó, az MTA Doktora, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske és Magfizika Intézet)

17:00 - 17:45 C124/ Ábrahám Péter: Tudományos Szieszta - Csillagászat a XXI. században
(csillagász-fizikus, főigazgató, az MTA Doktora, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Kutatóintézet)

17:45-18:30 C124/ Csörgő Tamás: A CERN LHC gyorsító kísérleteinek legújabb eredményei
(az Európai Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Doktora, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske és Magfizikai Kutatóintézet Budapest)

Beküldve: 2013-01-16

Felvételt hirdet Szakkollégiumunk!

Az Eszterházy Károly Főiskola egyetlen, akkreditált szakkollégiuma ebben a félévben is megnyitja kapuit a Főiskola tehetséges, és ambiciózus hallgatói előtt!

A szakmai kollégium a jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal (ajánlott forma: Europass), és motivációs levéllel várja a kgyszakkoli@gmail.com e-mail címre, továbbá a felvételi időpontjára egy tanári ajánlást kell vinnie minden felvételiző hallgatónak!

 
Nyilvános Felvételi
 

Időpont: 2012. szeptember 26. szerda 19:00

Helyszín: Leányka Úti Kollégium társalgója (Leányka út 2.)

 


Kérdezz bátran!
kgyszakkoli@gmail.com
www.szakkoli.ektf.hu
Beküldve: 2012-09-21

A Kepes György Szakkollégium felvételit hirdet!

 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola egyetlen, akkreditált szakkollégiuma ebben a félévben másodszor is megnyitja kapuit a Főiskola tehetséges, és ambiciózus hallgatói előtt!

 

Ha szeretnél egy elismert csapat tagja lenni az EKF-en, és ehhez elégnek is érzed magad, akkor küld el fényképes önéletrajzodat, és motivációs leveledet a kgyszakkoli@gmail.com e-mail címre, a felvételire pedig hozz magaddal tanári ajánlást!

 

Ha további részletek érdekelnek, vagy még bizonytalan vagy a döntésedet illetően, akkor az orientáción megtudhatod, hogy miért érdemes Egerben szakkollégistának lenni, és hogyan válhatsz azzá!

 

Nyilvános Orientáció


Időpont: 2012. május 2. szerda 19:00

Helyszín: EKF B épület 122-es terem (Egészségház u. 4.)


Nyilvános Felvételi


Időpont: 2012. május 7. hétfő 19:00

Helyszín: Leányka Úti Kollégium társalgója (Leányka út 2.)


Kérdezz bátran!

kgyszakkoli@gmail.com

www.szakkoli.ektf.hu

 

Beküldve: 2012-05-02

Új Társadalami Mozgalmak Magyarországon

Kerekasztal beszéélgetés

MEGHÍVÓ

2012. MÁJUS 2. 11.00

Kepes György Szakkollégium

és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Bibó István Politikatudományi Műhelyének rendezésében

 

 

ÚJ TÁRSADALMI MOZGALMAK MAGYARORSZÁGON

Kerekasztal-beszélgetés

Résztvevői:

Gagyi Ágnes, szociológus,

Kónya Péter, katonatiszt, a Magyar Szolidaritás Mozgalom társelnöke

Rauschenberger Péter filozófus, az LMP parlamenti frakciójának politikai tanácsadója

Tóth András, szociológus

Varga Mihály, PR Herald főszerkesztője

Moderátor: Krasztev Péter (EKF Politológia Tanszék)

A beszélgetés témája a nemrég még mozgalomként indult, de mára parlamenti pártként működő Jobbik és LMP, valamint  a 2010 után létrejött Egy Millióan a Sajtószabadságért,  Szolidaritás és 4K mozgalmak története, jelene és elképzelése a jövőről.

A rendezvény helyszíne és időpontja:

Eszterházy Károly Főiskola, B. épület, 5. emelet, Estella
2012. május 2. 11.00

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK

Beküldve: 2012-05-01

Test Konferencia

A Kepes György Szakkollégium, Művészeti- és Kultúratudományi Tagozata

Tisztelettel és szeretettel meghívja Önt

TEST KONFERENCIA rendezvényére,

mely keretében a „test”, mint irodalmi és képzőművészeti jelenség kerül középpontba.

A konferencia időpontja:

2012. április 20.

Eszterházy Károly Főiskola „B” épület, 5. emelet, Hotel E*Stella konferencia terme

(3300, Eger Egészségház u. 4.)

Részletes program:

09.00-09.10 Megnyitó

Saárossy Kinga, Eger Város alpolgármestere, Gárdonyi Géza Színház színművésznője

Szabó Bianka Anna, KGYSZ, Művészeti- és Kultúratudományi Tagozat vezetője

09.30-10.15 Női hang, női nyelv, női test Szabó Magda regényeiben

Dr. Kusper Judit, PhD., adjunktus, Kepes György Szakkollégium mentortanára, Eszterházy Károly Főiskola

10.20-11.10 A fügefa és a fekete lakkcipő – A test megjelenítése és jelentése Sylvia Plath Az üvegbura című regényében

Dr. Séllei Nóra, habilitált egyetemi docens, PhD., Debreceni Egyetem

11.15-12.15 Az elnyomott, a „megnevelt” és a kibontakozó, az ellenálló test: nevelés és társadalom

Dr. Mészáros György, PhD., Eötvös Loránd Tudományegyetem

12.15-13.15 Ebédszünet

13.20-14.05 Az emberi hang a test és a lélek hangszere

Pitti Katalin, Liszt Ferenc-díjas magyar operaénekes

14.10-15.00 Test a lélek tükre

Szirtes János, Média Design képzési program vezető, egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

15.05-15.15 Konferencia zárása

Beküldve: 2012-05-01

Jövő Nemzedéke Konferencia

Kedves Hallgatók!

A Kepes György Szakkollégium Nevelés- és Társadalomtudományi Tagozata konferenciára invitál minden kedves érdeklődőt!

A Jövő nemzedéke című rendezvényünk aktualitását az idei évtől hatályba lépett új felsőoktatási törvény adja. A megváltozott körülmények elemzését tűztük ki célul, valamint azoknak a lehetőségeknek a feltárását, amelyek a tehetséges hallgatók előtt állnak.

Délelőtt vendégünk lesz Dr. Chikán Attila közgazdász és volt gazdasági miniszter, Radó Péter oktatáspolitikai elemző, valamint Bodnár Gabriella, aki a magyarországi tehetséggondozás jeles képviselője.

A délután folyamán kerekasztal-beszélgetéssel zárjuk a konferenciát, ahol a három előadón kívül a témában szintén jártas szakemberek kapnak helyet, többek között Dr. Hauser Zoltán, intézményünk rektora, valamint Stéger Csilla, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Főosztályának főosztályvezetője.

Időpont: 2012. április 13. péntek, 9:30- 15:30

Helyszín: EKF „B” épület 5. emeleti konferenciaterem (Egészségház u. 4.)

 

Beküldve: 2012-05-01

24 óra interaktív líra

 

Az ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KEPES GYÖRGY SZAKKOLLÉGIUMA és HALLGATÓI

ÖNKORMÁNYZATa, az EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT és az ARTÉR KREATÍV

MŰHELY bemutatja:

 

24 óra. 24 előadás. 24 óra interaktív líra.

Az 5. irodalmi maraton: 2012. április 6. 00-24h

 

A rendezvényt kísérő kiállítások:

HEGEDŰS MÁRIA: Költészetről nagypéntek jegyében (Logó-mandalák)

 

MI EZ? MI EZ? EGYPERCES: Válogatás az Örkény illusztrációs rajzpályázat munkáiból

 

Helyszínek:

Bartakovics Béla Közösségi Ház (Eger, Knézich K. u. 8.) II. emelet 203

 

Agria Park (Eger, Törvényház u. 4) I. emelet

 

A PROGRAM NYITOTT, A BELÉPÉS INGYENES, A LÁTOGATÓKAT ÉTELLEL ÉS ITALLAL VÁRJUK!

 

A 24 óra interaktív líra előadói (2012)

 

Helyszín 00-10h: Bartakovics Béla Közösségi Ház (Eger, Knézich K. u. 8.) II. emelet 203

 

00h Csatáné Bartha Irénke, Kadlot Zsófia: A rendezvényt megnyitja Csatáné Bartha Irénke; (Csatáné) szövegeiből felolvas Kadlót Zsófia

 

01h Hegedűs Mária: Költészetről nagypéntek jegyében

 

02h Kondor Tamás: Állj love-juh!

 

03h Klujber Márta: Idő kérdése

 

04h Szabadalom: Szövegek bárkitől mindenkinek

 

05h Stohl Alíz: Aktusok és gesztusok a világ- és művészetértésben

 

06h Dr. Kicsák Lóránt: Foucault: Megírni önmagunkat

 

07h Dr. Kusper Judit: Nők a mesékben

 

08h Lőrinczné Dr. Thiel Katalin: Regényelméleti kérdések Hamvas Béla Karnevál c. műve alapján

 

09h Dr. Ködöböcz Gábor, Csepcsányi Éva, Varga Virág: Az alázat misztikája. Dr.

Ködöböcz Gábor irodalomtörténész beszélgetése Csepcsányi Éva Junior Prima-

Díjas íróval.

 

Helyszín 10-13h Agria Park (Eger, Törvényház u. 4) I. emelet

 

10h Nagy T. Katalin, Szabó Bianka Anna, Klujber Márta: A "Mi ez? Mi ez? Egyperces" Örkény illusztrációs rajzpályázat kiállítását megnyitja Nagy T. Katalin és Szabó Bianka Anna. Zenei kíséret: Klujber Márta

 

11h Petruska András, Szécsi Gabriella Tímea: Beszélgetés 

 

12h Hungariddim koncert

 

Helyszín 13h-24h: Bartakovics Béla Közösségi Ház (Eger, Knézich K. u. 8.) II. emelet 203

 

13h Prof. Dr. Kabdebo Lóránt: Nagypéntek a nagycsütörtök perspektívájában

 

14h Réz Lóránt: Kőbezárt dallamok: A nápolyi Gesu Nuous templom piramisainak zenei megfejtése

 

15h Dobos Marianne: "Maradjatok itt és virrasszatok!" - 1885. ápr. 23. - 1940. ápr. 23. közt élt Wayab Topolis fráter élete"

 

16h Parti Nagy Lajos, Dr. Szentesi Zsolt: Beszélgetés a költészetről

 

17h K. Kabai Lóránt, Kabai Zoltán: munkacím

 

18h Magolcsay Nagy Gábor: Metanoia

 

19h Nagy T. Katalin: Írás és kép. Szöveghasználat a kortárs magyar képzőművészetben

 

20h Falcsik Mari és Lantos László Triceps: RANDEVÚ AZ ANGYALOKKAL

 

21h Dr. Lapis József: „A kortárs líra gyermeki hangja"

 

22h Szalainé Király Júlia: „Kövek alatt nőtt fű: Gárdonyi Géza”

 

23h (Spanyolnátha) Berka Attila, Székelyhidi Zsolt: Le az űrből!

 

Beküldve: 2012-04-02

Tavaszköszöntő Zenei Fesztivál

A Kepes György Szakkollégium, Művészeti- és Kultúratudományi Tagozata megrendezi Tavaszköszöntő Zenei Fesztiválját. Minden zenekedvelő hallgatót várunk sok szeretettel március 29-én a Lámpásban. (3300 Eger, Almagyar u. 19.)

Kezdés: 20:15


Fellépőink:

20:15 - 20-35 Sas Attila


20:40 - 20:55 Stefán Ágnes és Décsei László


21:00 - 21:15 Egresi Anna


21:20 - 21:35 Klujber Márta és Stefán ÁgnesGyere el, kapcsolj ki, örülj a jó időnek, vagy csak élvezd az élő zene varázsát!

Beküldve: 2012-03-23

Esélyegyenlőségi Konferencia

A Kepes György Szakkollégium, Művészeti- és Kultúratudományi Tagozata sok szeretettel meghív minden érdeklődő hallgatót az Esélyegyenlőségi Konferenciára 2012. március 02-án, pénteken 10.00-ai kezdettel az Estella*Hotel Konferencia termébe.


Részletes program:

10.00-10.15 - Megnyitó: Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna, EKF dékán, tanszékvezető, főiskolai tanár, és Szabó Bianka Anna, a Kepes György Szakkollégium, Művészeti- és Kultúratudományi Tagozatának vezetője

10.15-10.20 - A két út, Hajdu Lajos és Varga László előadásában

10.20-10.40 - Napfényes utakon járunk, Hajdu Lajosné, Napfényes Támogató Szociális Egyesület elnökasszonya
10.40-10.55 - Máté Péter egyveleg, Varga László előadásában
10.55-11.15 - Peddig, mint dizájnelem, Hajdu Lajos, Napfényes Sziget Integrált Intézmény Intézményvezetője
11.15-11.30 - Napfényes Tánccsoport
11.30-12.30 - Ebédszünet
12.30-12.50 - Intézmény és a Kapcsolda program bemutatása, Hornyeczki Lászlóné, Szalaparti EGYMI Szakiskola és Diákotthon Igazgató asszonya
12.50-13.10 - Szalaparti EGYMI műsora

13.10-13.30 - Nyitva van az Aranykapu program, Szabó Mária, Aranykapu Alapítvány elnöke

13.30-13.50 - Speciális Művészeti Műhely - Mozgalom, Közösség, Életérzés, Asztalos Zsolt, Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület elnöke

13.50-14.10 - MSMME Egri Műhely Színjátszó Csoportja

14:10-14.30 - Művészettel az esélyegyenlőségért, Zsupos Dóra, MSMME kultúrális referense

14:30-14.45 - A konferencia zárása: Terra-Kotta Zenekar (HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona, Eger)

Támogatóink: 
Kepes György Szakkollégium
Napfényes Sziget Integrált Intézmény
Napfényes Támogató Szociális Egyesület
Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület
Szalaparti Módszertani Intézmény
Kitáruló Világ Egyesület
Hallgatói Önkormányzat, EKF
Beküldve: 2012-02-29

Global Cooking Night

Photobucket

Február 28-án 19:00 órákor kezdődik a Global Cooking Night a Hallgatói Klubban a Kepes György Szakkollégium, a Nemzetközi Kapcsolatok Központja és az Erasmus Student Network szervezésében.

 

Az EKF-n tanuló Erasmus ösztöndíjas hallgatók nemzetközi főzőest keretében mutatják be hazájukat és intézményüket, valamint ízelítőt nyújtanak kultúrájukból, nemzeti ételkülönlegességeikből. A rendezvény betekintést nyújt az Erasmus hallgatói mobilitási programba.

 

Beküldve: 2012-02-27

Kepes György Szakkollégium orientáció és felvételi

 

Kepes György Szakkollégium ebben a félévben is megnyitja kapuit a Főiskola tehetséges és ambiciózus hallgatói előtt!

 

Nyilvános orientációt hirdetünk!

Időpont: 2012. február 21. kedd 19:00

Helyszín: EKF B épület 122-es terem

 

Az orientáción arról hallhatsz majd, hogy miért érdemes Egerben szakkollégistának lenni, és hogyan válhatsz azzá!

 

Felvételi időpont:

2012. február 23. csütörtök 19:00-tól a Leányka úti kollégium társalgójában!

 

Ha szeretnél egy igényes, és elismert csapat tagja lenni az EKF-en, és ehhez elégnek is érzed magad, akkor küld el fényképes önéletrajzodat, és motivációs leveledet a kgyszakkoli@gmail.com e-mail címre, a felvételire pedig hozz magaddal tanári ajánlást!

 

A jelentkezéseket a Főiskola minden szakjáról várjuk!

 

www.szakkoli.ektf.hu

Beküldve: 2012-02-19

Ismeretlen értékeink estéje - Filmklub

 

Tisztelt Hallgatók!

A Kepes György Szakkollégium, Művészeti- és Kultúratudományi Tagozata hétfő esti kulturális programra invitál minden érdeklődőt!


Ismeretlen értékek estéje címmel 1,5 órás, tematikus Filmklub indul, hogy az elfeledett vagy ismeretlen videók, és kisfilmek is teret kapjanak.

Fontos a jó kedv, fontos az animációk és videók iránti nyitottság, és fontos, hogy minden este lezárásaként egy kötetlen beszélgetés keretében lehetőség lesz beszélni a látottakról.

Gyertek el, és érezzétek jól magatokat minden második hétfő este!
A Filmklub címe: Ismeretlen értékek estéje

Helyszín: „B” épület, 119. terem

Időpontok: február 20., március 5., március 19., április 2., április 16.

Minden alkalommal 19:00-ai kezdettel!

Kepes György Szakkollégium

Beküldve: 2012-02-15

Ember és Bioszféra Konferencia


Ember és Bioszféra KonferenciaA Kepes György Szakkollégium Természet- és Környezettudományi tagozata szeretettel meghív minden érdeklődő hallgatót az EMBER ÉS BIOSZFÉRA 1972-2012 című konferenciára, amely 2012. február 22-én (szerdán) reggel 8 órai kezdéssel kerül megrendezésre a "C" épület 124-es termében és az emeleti folyosón!

Emlékezzünk meg az 1972-ben, Stockholmban megrendezett ENSZ konferenciáról és tegyünk MI is a környezetünk élhetősége és védelme érdekében! Hallgassátok meg, hogy mi minden történt az óta, és milyen lehetőségeink vannak a jövőnk védelme érdekében.
Megszólalnak Főiskolánk tanárai, külsős előadóink és több civil szervezet is tiszteletét teszi rendezvényünkön!

TE tudod, mit tehetsz környezeted védelme érdekében?! GYERE el barátaiddal, és tudj meg többet! 

 

Programterv:

8:00-8:10 - Megnyitó: Pénzesné Dr. Kónya Erika - EKF Biológiai Intézet Intézetigazgató

8:10-8:55 - Prof. Dr. Szlávik János - MTA Doktora, EKF GTK Dékán, Intézetigazgató

Stockholmtól a Rio+20-ig (Út a fenntarthatósághoz)

8:55-9:40 - Prof. Dr. Mika János - MTA Doktora, egyetemi tanár

Klímaváltozás-A növénytakaró szerepének felismerése (1972-2012)

 

Kávészünet

 

10:00-10:45 - Prof. Dr. Orbán Sándor - MTA Doktora, egyetemi tanár

Kriptogámok (gombák, zuzmók, mohák) védelmének alakulása Magyarországon az elmúlt évtizedekben

10:45-11:30 - Prof. Dr. Biacs Péter Ákos - MTA Doktora, prof. emeritus

Élelmiszer-biztonság és biotechnológia

 

Kávészünet

 

11:50-12:35 - Dr. Rodics Katalin - Greenpeace, egyetemi docens

Az Ember és a Biológiai sokféleség 1972-2012

12:35-13:20 - Prof. Dr. Kárász Imre - EKF Környezettudományi Tanszék Intézetigazgató, egyetemi tanár

A környezeti oktatás helye és szerepe a hazai köz- és felsőoktatásban (1972-2012)

 

Ebédszünet 

 

14:00-14:45 - Dr. Szügyi György - ETOK

A fenntarthatóság mágikus hármasa és a teljesítménykényszer tudatos kezelése.

14:45-15:30 - Szakács Ibolya - ETOK

Hogyan éljük túl a civilizációt? Táplálkozás, mint a legfontosabb egészséget befolyásoló tényező.

 

Kávészünet

 

15:50-16:35 - Császár Sándor - ETOK

Élettér káros tényezői

16:35-17:20 - Dr. Fritz Péter - ETOK

Az egészség, a cégvezetés kulcsszereplője!

 

17:20 - Záró gondolatok                     

 

 A kiállító szervezetek listája:

- Bükki Nemzeti Park

- Egészséges Társadalom Oktató és Kutatócsoport (ETOK) - EKF Testnevelési és Sporttudományi Intézet

- EKF Földrajz Tanszék

- EKF Környezettan Tanszék

- EKF Biológia Intézet

- Életfa Környezetvédő Szövetség

- Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület

- Közép-Kelet- Európai Rekreációs Társaság

- Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv- Egri Kistérségi Intézete

- Tűzliliom Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület

- Városgondozás Eger Kft.

- X-Meditor Kft.

 

Beküldve: 2012-02-14

Bevezetés a buddhista filozófiába

 Az előadássorozat  célja, hogy a hallgatóknak rövid bevezetést adjon a buddhizmus történetébe kultúrtörténeti és filozófiai aspektusból, áttekintve annak megjelenését és elterjedését.

 Modern világunkban gyakran felmerülő kérdés, hogy mi után is rohanunk,vagy milyen maradandó értékek szerint rendezzük életünket. A vallások, filozófiák sokféle választ adnak erre.E különböző szellemi utak sok szinten érintkeztek a történelem során. A hasonlóságok ellenére legtöbbször más a cél és az út is. Fontos a kritikus vizsgálat, hogy képesek legyünk megkülönböztetni és megismerni ezeket, csak e tiszta megértés után gazdagíthatjuk saját kultúránkat.
A korábbi tananyagok rövid ismertetőiből nem derül ki, miért egyre népszerűbb a buddhizmus nyugaton, és miért hivatkoznak rá gyakran a modern tudományok. Ezt a hiányt szeretnék pótolni tanítóink úgy, hogy hiteles és életszerű információt adnak közre a buddhizmus témakörében.

 

Program:


A buddhizmus alapjai, Buddha élete - február 21- B-305


Szemlélet, meditáció és cselekedet - március 13.- B-305


Ok és okozat - április 3.- B-305


Bölcsesség és együttérzés - április 24. B-205


Gyémánt Út - május 15. -B-404

 

Az előadások minden alkalommal 18:00-tól kezdődnek!

 


Ajánlott irodalom:
Nydahl, Ole: Ahogy a dolgok vannak : korszerű bevezetés Buddha tanításaiba
http://mek.oszk.hu/05700/05744/
Nydahl, Ole: Első lépés a Gyémánt Úton (Bp:. Jaffa, 2009)
Glasenapp, Helmuth von: Az öt világvallás : Bráhmanizmus; Buddhizmus; Kínai
univerzizmus; Kereszténység; Iszlám (Bp.: Talentum, 2000)

 

Minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk!

Beküldve: 2012-02-14

Van-e demokratikus iskola?

 

Fóti Péter

12.08. 17:30 

B 122

Nevelés– és Társadalomtudományi Tagozat

Beküldve: 2011-12-08

Hydrobiologia est magistra vitae

2011. december 8.-án „Hydrobiologia est magistra vitae” címmel tartott előadást Dr. Grigorszky István, a Debreceni Egyetem Hidrobiológia tanszékének egyetemi docense. A téma középpontjában az egyre fogyó édesvíz készletünk és annak minőségének átfogó bemutatása állt. A prezentáció során a jelenlévők információt kaptak a hazai felszíni vizek jelenlegi állapotáról. Előadónk részletezte, mellette képekkel illusztrálta a vízhálózatokban és tározókban elvégezhető vizsgálatokat és minősítéseket. Szép példákat láthattunk vízhálózatunk jelenlegi helyzetéről, illetve annak felmérésének munkálatairól. Felhívta a figyelmünket az Európai Unió által életbe léptetett és Magyarországon is bevezetett szabályozásokra és minősítési rendszerekre.

Beküldve: 2011-12-08

Élelmiszer gazdasági marketing, fogyasztói szokások Magyarországon

 

A Kepes György Szakkollégium szervezésében adott elő Prof. Dr. habil Gaál Béla főiskolánkon 2011. december 8-án a B épületben. Előadása az „Élelmiszer gazdasági marketing, fogyasztói szokások Magyarországon” címet viselte, ahol ugyan családias hangulatban, de annál aktívabban tölthettünk el kilencven percet. Ahogyan az egyáltalán nem volt kétséges, szakmailag roppant összeszedett, és hasznos információkat kaphattak a megjelent hallgatók. Bár témáját tekintve elsősorban a Társadalom- és Gazdaságtudományi Kar hallgatóit érintette a professzionális performansz, azért a legkülönbözőbb szakokról is képviseltette magát a hallgatói audiencia. A kis létszám semmi esetre sem veheti el a szervezők ambícióit, hiszen ennek legvalószínűbb oka a korai időpont (13:30) lehetett. Az előadás végén a Főiskola által biztosított vezeték nélküli internet kapcsolatnak köszönhetően egy reklámfilmet is megtekinthettek a hallgatók a youtube-ról, mely a magyar élelmiszer gazdaság helyzetét mutatta be. Reményeink szerint a jövőben is sikerül majd együttműködni a Professzor Úrral, és hasonló képpen bővíti majd a hallgatóság tanórán kívüli tudástárát!

Beküldve: 2011-12-08

Az együttnevelés megvalósulása hazai adatok alapján

 

Dr. Szekeres Ágota

12.07. 17:30 

B 201

Nevelés– és társadalomtudományi Tagozat

Beküldve: 2011-12-08

Az alkotás nem ismer kényszert – a művészet szabad

Művészeti– és Kultúratudományi Tagozat szervezésében

 

Imre Sándor, a debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskola művész tanára tartott nekünk előadást 2011. 12. 07-én, 17:30-tól, a B-205-ös termében a kortárs művészet több irányzatáról.
Imre Sándor Európa több nagyvárosában is járt már különböző biennálékon, ezáltal széles látókörre tett szert. Az előadásának elején a kortárs festészet művészeinek munkáit mutatta be, akik között egyaránt voltak külföldiek és magyarok is. A szobrászat jelentősebb munkáit is szemléltette, majd kitért a fotózásra és a street art-ra is. Rendkívül gazdag tartalommal készült Imre Sándor az előadásra. A kivetített képek mellett, saját grafikai és művészeti folyóiratait, könyveit is elhozta mutatóba.

Beküldve: 2011-12-08

Hagyomány és újítás Jane Austen regényművészetében: A klastrom titka

Művészeti– és Kultúratudományi Tagozat szervezésében

 

Dr. Dósa Attila kutatását Jane Austen életéből írta, és dr. Séllei Nóra mellett talán ő a legnagyobb ismerője a Jane Austen világnak. Épp ezért örültünk, hogy ellátogatott hozzánk!

Előadásának első felében magáról Jane Austenról, valamint arról volt szó, hogy hátrahagyott életműve miként állta/állja meg a helyét a 20. és a 21. században. Olyan érdekes dolgok derültek ki, miszerint az angol írók közül, napjainkban csupán Shakespeare múlja felül népszerűségét, valamint, hogy ő a második legsikeresebb hollywoodi „forgatókönyvíró”. Ízelítőt kaptunk a 18. századi regény fejlődéséből és fajtáiból, ezen felül megtudhattuk, hogy milyen ívet járt be a női regényirodalom a kezdetektől, a 19. századon át, egészen a 20. századi feminizmus kialakulásáig.

 

Időpont: 2011. 11. 25. 10:00 

Helyszín: C-205

Beküldve: 2011-12-08

Ragadozómadár védelem aktuális kérdései

 

2011. november 15.-én „Ragadozó madár védelem aktuális kérdései” címmel tartott előadást Szitta Tamás , a Bükki Nemzeti Park most már nyugdíjazott ornitológusa. A téma középpontjában az védelem aktív és passzív lehetőségeinek bemutatása állt. A prezentáció során a jelenlévők rengeteg információt kaptak az eddig elvégzett feladatokról és több fokozottan védett madárfajról. Előadónk részletezte, mellette képekkel illusztrálta a védett madárfajok jellemzőit és a megóvás legmegfelelőbbnek tartott módját. Szép példákat láthattunk az eddigi munkálatok kivitelezéséről, valamint a jövőbeli munkálatok terveiről. Felhívta a figyelmünket szárnyas ragadozóink szűkülő élettelére, valamint a madarak és a zsákmányállatuk közti szoros kapcsolat fontosságára.

Beküldve: 2011-12-08

Újságírás más módon

 

Nevelés– és társadalomtudományi Tagozat szervezésében

 

A korábban Moszkvában dolgozó, és Indiában is megfordult tudósító mesélt élményeiről, a 20. század világpolitikai helyzetéről, illetve a korábban Berlint kettélválasztó fal sajátosságairól. A saját élettörténetén keresztül világított rá, a média kompetenciák fejlesztésének jelentősségére. Ismertetett itthoni és németországi programokat, melyeken ő is részt vett. Az általános iskolás diákoknak indított programok jó eséllyel tágíthatják ki a fiatalok világlátását, szociális érzékenységét. Bár egyre inkább terjed (akár mondhatjuk azt is, hogy már elterjedt) a sajtó elektronikus formája, nem szabad megfeledkeznünk annak régebbi, de nem ósdibb változatáról, a nyomtatott sajtóról.

Beküldve: 2011-12-08

Sörrel nem! Arad kultusza a 19-20. században

 

Nevelés– és társadalomtudományi Tagozat szervezésében

 

A Szegedi Tudományegyetemről érkező Pelyach István tartott előadást, az Aradi vértanúkat érintő hiedelmekről és gyakori kérdésekről. Az előadáson megjelentek nagy része történelem szakos hallgató volt, melynek oka, az előadás kimondottan történelmi jellege. Mindezek ellenére –az érintett problémakörnek a köztudatba való beépülése miatt- minden más szakos hallgató számára is érthető, és világos volt. A téma érdekes, és az előadásmód kimondottan élvezetes volt, melynek köszönhetően az új információk elsajátítása könnyed és egyszerű volt. A hiedelmek és sztereotípiák mindannyiunk számára ismertek voltak, ugyanakkor az közel sem olyan biztos, hogy értettük is őket. Ez az előadás azonban nem csak a téma megismerésében segített, hanem az eddigi tudás felülvizsgálásában, illetve elmélyítésében is.

Beküldve: 2011-12-08

Művészettel az egyenlőségért

Művészeti– és Kultúratudományi Tagozat szervezésében

 

Előadónk, Zsupos Dóra a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület kulturális referense. 

Az egri Egyesület fogyatékkal élő, értelmileg sérült embereket foglalkoztat. Magas szintű művészeti munka folyik az intézményben, olyan munka, ami elől a Szakkollégium Művészeti- és Kultúratudományi tagozata sem zárkózhat el. 

Az előadás alatt lehetőségünk volt belelátni a értelmileg sérült emberek művészeti munkájába, megismerkedtünk a sérült emberek művészetével. Néztünk fogyatékos szereplők által előadott színművet, megismerkedtünk a színkottás zenekar munkájával, és információkat szereztünk az egyesület tagintézményeinek összetett munkájáról.

Úgy érzem, nagyon hasznos volt Zsupos Dóra előadása, mert egy Szakkollégistának fontos, hogy belelásson különböző társadalmi, és értelmiségi csoportok munkájába, életébe. Valamint fontos, hogy a Szakkollégium belső életét, valamint a Szakkollégista életét meghatározza az empátia és a tolerancia. Nehezen indult az emberek nyitása a fogyatékosság iránt, de ahogy foglalkoztunk a témával, egyre jobban megbarátkoztak az előadás mondanivalójával.

Időpont: 2011. 11. 07. 16:00 

Helyszín: Szakkollégiumi Iroda

Beküldve: 2011-12-08

Amit az üzleti tárgyalásokról feltétlenül tudni kell (de soha nem volt időd rendszerezve megtanulni)

 

Sibelka György

10.25. 19:00

B 120

Nevelés– és társadalomtudományi Tagozat

Beküldve: 2011-12-08

Közlekedés kultúrák között

Nevelés – és Társadalomtudományi Tagozat szervezésében

 

"Ki képes otthonosan mozogni a kultúrák között? Milyen tulajdonságokkal bír az "interkulturálisan ügyes" ember? Hogyan kapcsolódik ide a saját identitás kérdése? Milyen szerepe lehet itt az olyan alapvető igényeknek, mint például a szorongás és a bizonytalanság kezelése? Az előadás az interkulturális kompetencia kérdését járja körül többek között fenti kérdések mentén, a gyakorlati szempontokra is kitérve."

 

Dr. Szabó Mónika

Időpnt: 2011.10.20. 14:00 

Helyszín: "B" épület Nagyelőadó

Beküldve: 2011-12-08

Egri érték? Helyi érték? Főiskolai érték?

Dr. Verók Attila

 

10.19. 19:00 

B 120

Nevelés – és társadalomtudományi Tagozat

Beküldve: 2011-12-08

Rosszcsont dinók, jól nevelt mamutok...

2011. október 18.-án „Rosszcsont dínók, jólnevelt mamutok” címmel tartott előadást Fodor Rozália, a gyöngyösi Mátra Múzeum múzeumpedagógusa, egyben paleontológusa. A téma középpontjában az életnyomok szakszerű és átfogó bemutatása állt. A prezentáció során a jelenlévők megtekinthettek különféle őslények , illetve recens élőlények által létrehozott bioeróziós nyomokat. Előadónk részletezte, mellette képekkel illusztrálta az életnyomok vizsgálatának menetét, a kutatások folyamatát. Szép példákat láthattunk táplálkozás-, lakás-, mozgásnyomokról, majd különféle élettevékenységek fennmaradt bizonyítékait elemezte a múzeum paleontológusa. Felhívta a figyelmünket a minket körülvevő, természetben található apró életnyomok észrevételére.

Beküldve: 2011-12-08

Reklámpszichológia

 

 

Taskó Tünde tanárnő tartott előadást a reklámpszichológiáról, annak hatásáról, elveiről. Megtudtuk többek között azokat a szabályokat, amelyeket követni kell egy reklám megalkotásánál és, hogy figyelembe kell venni, hogy melyik rétegnek készítik azokat. Betekintést láthattunk az évtizedekkel ezelőtt ismert reklámokról és azok mondanivalójáról. Az előadás során nyomon követhető volt, hogy a korok és ideák változásával mennyit formálódnak a reklámok mondanivalói. Az 1950-es években elsősorban nem termékeket mutattak be, hanem olyan tevékenységeket, amelyek ma már alapvetőnek számítanak, mint például a kéz vagy a fogmosás. Ahogy javultak az életkörülmények, egyre inkább megjelentek a divatot, szépséget és kényelmet hangsúlyozó reklámok. Taskó Tünde tanárnő ezeket korabeli videók segítségével is szemléltette, amely még érdekesebbé tette az előadást.

Beküldve: 2011-12-08

Magyarországi hajdanócok

2011 október 11.-én megrendezésre került a Természettudományi Tagozat által hirdetett Támopos pályázati előadás. Előadónak Dr. Dávid Árpád Tanár Urat kértük fel, aki Magyarországi hajdanócok címmel tartott egy másfél órás prezentációt hazánk híres és jellegzetes ősmaradvány-lelőhelyeiről. Az előadás során a jelenlévők megismerkedhettek Magyarország egykori, ősi élőlényeivel, illetve betekintést nyerhettünk régi idők lenyűgöző világába. A lebilincselő előadás folyamán megismerhettük a fosszíliák típusait, illetve a magukon viselő eróziós nyomaikat.

Beküldve: 2011-12-08

Global Cooking Night

 

Szakkollégium szervezésében

10.05. 19:00

 

Helyszín: HK

Beküldve: 2011-12-08

Napló és önéletírás filozófia és irodalom határán

Dr. Vajda Mihály

09.27 18:15

B 203

Beküldve: 2011-12-07

Meseterápia

Művészeti- és Kultúratudományi Tagozat szervezésében

Kusper Judit meseterápiája családias hangulatot varázsolt az előadásra. Lehetőség nyílt egymás megismerésére, és az önmagunkkal való közelebbi kapcsolatra. A meséken keresztül hihetetlen energiák szabadultak fel, és az előadás végére mindenki megnyílt a másik előtt. A meseterápián saját nevünkből kiindulva alkottunk egy képzelt karaktert. Hogyan képzelnénk el magunkat egy másik testben? Visszafele olvasva saját nevünk, vajon kit képzelnénk el?

Ilyen, és hasonló kérdésekre kaptunk választ az előadáson.

Időpont: 2011. 09. 27. 15:00

Helyszín: Szakkollégiumi Iroda

Beküldve: 2011-12-07

Az óriás koraidenevér kutatásának hazai eredményei

Dr. Estók Péter

09. 21. 17:15

C 121


Beküldve: 2011-12-07

Kedves Hallgató!


Főiskolánk Kepes György Szakkollégiuma felvételt hirdet tehetséges hallgatóink számára, akik tagjai lehetnek egy kreatív csapatnak, egyedi szellemben fejlődhetnek szakmailag, új barátokat szerezhetnek a Szakkollégium által, és akár minden napos kapcsolatban lehetnek Erasmusos hallgató társainkkal.

Minden Szakkollégista megkapja mindazt a támogatást, amely szükséges az egyéni szakmai fejlődéshez, majd a diploma utáni élet elkezdéséhez:

Kedvezményes bentlakási lehetőség a Leányka úti kollégiumban,

Anyagi támogatás az egyéni szakmai fejlődéshez,

Lelkes, összetartó csapat, melyben a legfőbb kapocs a szakmaiság,

Tanszékekkel és tanárokkal való szoros együttműködés,

Exkluzív kurzusok és előadások a minél szélesebb körű tudás megszerzése érdekében,

Tréningek a felelős társadalmi létre való nevelés jegyében,

Nyári és téli csapatépítő táborok,

Országos és nemzetközi előadások, konferenciák és kiállítások látogatásának támogatása,

A diploma megszerzését követően könnyebb elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőség,

Mindez megfűszerezve egy nagy adag jókedvvel!


Mindezt mi GARANTÁLJUK!

A Te dolgod eljönni hozzánk 2011. szeptember 27-én (kedden) felvételizni a Leányka úti kollégium nagy társalgójába!


A felvételi időpontja: 2011.szeptember 27. - 19.00 óra

A felvételi helyszíne: Leányka úti kollégium nagy előadója - Leányka út 2.


Amit feltétlenül hozz magaddal:

- Szakmai önéletrajz (aminek sablonját itt találod: http://www.europass.hu/EPdokumentumok/oneletrajz/cv_uj),

- Szakmai munkatervet a saját szakmai fejlődésed elősegítésének tervezetéről,

Szaktanári ajánlást, amelyben a jelölő támogatja Szakkollégiumi munkádat,

- Az előző két féléved indexmásolatát (elsősöknél az aktuális, lezárt félévet)

Ha van, akkor a TDK dolgozatod tervezetét, kész anyagát


Legyél Te is csapattag!


 

Beküldve: 2011-09-24

2011. májusi felvételi

Kedves Hallgató!

 

„Keressük azon lelkes társainkat, akik versenyképes jövedelem mellett szeretnének egy fiatalosan lendületes csapat tagjaként azonnal munkába állni!"

Ahhoz, hogy egy a fentihez hasonló állásajánlatot megnyerj, szükséged lesz előzetes kompetenciák megszerzésére, amelyhez kiváló lehetőséget nyújtanak a szakkollégiumok.

Főiskolánk Kepes György Szakkollégiuma az alábbiakat ajánlja neked:

- Kedvezményes bentlakási lehetőség a Leányka úti kollégiumban,

- Anyagi támogatás az egyéni szakmai fejlődéshez,

- Lelkes, összetartó csapat, melyben a legfőbb kapocs a szakmaiság,

- Tanszékekkel és tanárokkal való szoros együttműködés

- Exkluzív kurzusok és előadások a minél szélesebb körű tudás megszerzése érdekében,

- Tréningek a felelős társadalmi létre való nevelés jegyében,

- Nyári és téli csapatépítő táborok,

- Országos és nemzetközi előadások, konferenciák és kiállítások látogatásának támogatása,

- A diploma megszerzését követően könnyebb elhelyezkedési és továbbtanulási lehetőség,

- Mindez megfűszerezve egy nagy adag jókedvvel!

Mindezt mi GARANTÁLJUK!

A Te dolgod mindössze eljönni hozzánk 2011. május 10-én (kedden) felvételizni a Leányka úti kollégium nagy társalgójába!

 

A felvételi időpontja: 2011. május 10. - 19.00 óra

A felvételi helyszíne: Leányka úti kollégium nagy előadója - Leányka út 2.

Amit feltétlenül hozz magaddal:

- Szakmai önéletrajzot http://www.europass.hu/EPdokumentumok/oneletrajz/cv_uj

- Szakmai munkatervet a saját szakmai fejlődésed elősegítésének tervezetéről

- Szaktanári ajánlást, amelyben a jelölő támogatja Szakkollégiumi munkádat

- Az előző két féléved indexmásolatát (elsősöknél az aktuális, lezárt félévet)

- Ha van, akkor a TDK dolgozatod tervezetét, kész anyagát

 

Legyél Te is csapattag!

 

Beküldve: 2011-05-05

Kepes Konferencia

Az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiuma fennállásának 20. évfordulója alkalmából 2011. május 4-én Kepes Emlékkonferenciát tart. A rendezvénnyel szeretnénk tisztelegni Kepes György munkássága előtt, bemutatva életét, alkotásait, művészetét.

Helyszín: B épület Estella Hotel konferenciaterme.

 

 

Előadók:

11:00 - Kiss Csaba - Kepes György Szakkollégium Elnöke

Múlt és Jelen - 20 éves a Szakkollégium

12:00 - Bulla Márta - Egri Kepes Központ

A Kepes Központ jelene és jövője

13:00 - Csáji Attila - Nemzetközi Kepes Társaság Elnöke

Rend és kaland - a fény vonzásában.

14:00 - dr. Kusper Judit - EKF, Magyar Irodalomtudományi Tanszék

Fény a Tükörben

15:00 - dr. Ujfaludi László - EKF, Fizika Tanszék

A fény fizikája és a festészet

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Beküldve: 2011-05-03

A Kepes György Szakkollégium 2011-es felvételije

 

Pótfelvételi időpontja:

2011. február 15.

A Szakkollégiumban a diákok öntevékeny módon olyan programokat szerveznek, melyek a szakmai és az általános értelmiségi életre készítik fel őket (önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő tréningek, közéleti vitakurzusok, szakmai előadások jeles tudósokkal, értelmiségiekkel, kapcsolatelvétel más intézmények kutatóival, közösségépítő tevékenységek, kulturális programokon való részvétel, stb.).

A felvétel feltételei: szakátlag feletti tanulmányi átlag, színvonalas szakmai munkaterv. A jövőbeni együttlakás miatt a jelöltnek részt kell vennie egy személyes elbeszélgetésen a tagokkal, illetve ki kell töltenie egy motivációs tesztet is. A korábbi TDK- vagy más jelentősebb szakmai tevékenység előnyt jelent.

A Választmány határozata szerint tanári ajánlás is szükséges a felvételhez, amely garanciát jelent arra, hogy a hallgatók szoros kapcsolatot tartanak tanszéki kutató műhelyekkel. Erre azért van szükség, mert a jövőben - az átfogó intézményi tehetséggondozó program alapján - a szakkollégiumi tagok szakmai fejlődését a tanszéki TDK-körökben végzett tevékenységük biztosítja.

A Szakkollégiumban a munka három tagozatban folyik, melyek leképezik a főiskola karait és szakjait. Így minden hallgató megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő műhelyt. A tagozatok: Természet- és Környezettudományi Tagozat, Nevelés- és Társadalomtudományi Tagozat, Művészeti és Kultúratudományi Tagozat.

 

A pótfelvételi időpontja: 2011. február. 15 - 19.00 óra


A felvételi helyszíne: Leányka úti kollégium nagy előadója - Leányka út 2.

Amit feltétlenül hozz magaddal:

 • - Szakmai önéletrajzot
 •      http://www.europass.hu/EPdokumentumok/oneletrajz/cv_uj
 • - Szakmai munkatervet a saját szakmai fejlődésed elősegítésének tervezetéről
 • - Szaktanári ajánlást, amelyben a jelölő támogatja Szakkollégiumi munkádat
 • - Az előző két féléved indexmásolatát (elsősöknél az aktuális, lezárt félévet)
 • - Ha van, akkor a TDK dolgozatod tervezetét, kész anyagát

 

További információért vagy a részletek pontosításáért írj a kgyszakkoli@gmail.com címre

Keress minket 2011. február 1-3 között a "B" és "C" épületek aulájában!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Legyél Te is csapattag!

Beküldve: 2011-02-01

Cifrázott semmiség

Cifrázott Semmiség Kiállítás

MEGNYITÓ

 

A Kepes György Szakkollégium hagyományteremtő módon szervezte meg a Cifrázott semmiség címet viselő kiállítását. Minden szemeszterben szeretnénk egy-egy nagyobb visszahangú kiállítással bemutatni a Művészeti és Kultúratudományi Tagozat folyamatosan fejlődő munkáját.

A tagozat számos tehetséges diákot fogad be, akiknek félévente lehetőséget biztosít a Szakkollégium, művészeti munkájuk bemutatására. Ily módon teret adunk nekik, hogy a kibontakoztatott tudásukat keretbe foglalva közöljék kiállításokon.

A jelenlegi kiállítás is egy ilyen alkalom, ahol végzős hallgatóink és új tagjaink közösen mutathatják be magukat ezen az eseményen. Az eseményen szép számmal jelentek meg, és pozitív véleményeket hallhattunk a megnyitó után. A munkák közül lehetetlen kiemelni egyet, mert sokfélék, és sokféle egyéniség valósította meg a nagy egészt.

A munkák közt találkozhatunk vörös iszap témában elkészült festménnyel, grafikával. Láttunk különlegesen kialakított táskákat, elgondolkodtató kollázsokat, és montázsokat. Valamint fekete-fehér fotó sorozattal, és litográfia technikával készült alkotással is szembetalálkozhat az, aki ellátogat a C épület emeletén található kiállításra.

A szakkollégisták munkáiról beszélt, illetve a kiállítást megnyitotta: Imre Sándor, (art director) grafikus művész.


A kiállítás megtekinthető december 3-ig!

 

 

Beküldve: 2010-11-22

Minden nőre jut egy férfi?

A Kepes György Szakkollégium Nevelés- és Társadalomtudományi Tagozatának meghívására a Tehetséggondozás Hónapja programsorozat keretében: Dr. Szabó Mónika és Szemán Dénes (ELTE-IPPK) tart előadást Minden nőre jut egy férfi? Diskurzus a nemi szerepekről címmel.

Időpontja: 2010. november 24. 17:30
Helyszíne: B épület 305.
A bemutató az Amerikanisztika tanszék által szervezett MI/MÁS2 konferencia következő állomása.
A műhelymunka mindenki számára nyitott, a részvétel ingyenes!

„Hová lettek az igazi nők és az igazi férfiak?" Napjaink változó férfi-női szerep viszonyaiban gyakran felmerülő kérdések ezek. Valóban; a tradicionális nemi szerepek szemüvegén keresztül nézve ma nehezebb meglátni őket. De vajon ha levesszük ezt a szemüveget, úgy látjuk-e, hogy mitől nő egy nő, mitől férfi egy férfi?  És miért annyira nehéz levetni ezt a hagyományos látásmódot? Egyáltalán; kinek, miért és hogyan jó, ha letér a tradicionális szerepek-kijelölte biztonságos útról?

A műhelyfoglalkozás a modern és változó férfi és női identitások kérdését járja körbe, a két nem viszonyának dinamikáját kutatva, és egyúttal keresve a saját férfiasságunk és nőiességünk mibenlétének meghatározóit is.  A műhely nőknek és férfiaknak szól, egy nő (Szabó Mónika) és egy férfi (Szemán Dénes)  vezetésével. Mert minden nőre jut egy férfi, általában...

 

Beküldve: 2010-11-22

Dr. Aczél Petra előadása a szónoki beszéd erejéről

A TDK forduló napján egy különleges előadás hallgatható meg a manipulatív retorika sajátosságairól.

Meglepő témával folytatódik az őszi félév egyik legkülönlegesebb ismeretterjesztő vállalkozása, a Star Wars - mítosz és valóság c. előadás-sorozat. Az e heti előadásban a film és a valóság jeles szónokai által alkalmazott retorikai technikákra irányul majd a figyelem. (Palpatine, Hitler, Sztálin) A téma aktualitása tagadhatatlan még akkor is, ha évezredek óta a kommunikáció egyik legfontosabb fegyvere a meggyőző beszéd.

A főiskola TDK konferenciájának napján (november 10-én) Dr. Aczél Petra (a PPKE egyetemi docense, az EKF főiskolai docense) tartja meg ismeretterjesztő előadását „A meggyőzés és manipuláció retorikája" címmel, az Agria Park Vásártermében, 17.00 órai kezdéssel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Beküldve: 2010-11-08

Laár András előadásai

Laár András előadásai a főiskolán


Október 27-én Laár András tart előadást a költészetről és a vallások közös találkozásairól


Idén ősszel Eger két központi fekvésű helyszínén is nyilvános előadás-sorozat indult a főiskola Kepes György Szakkollégiuma szervezésében. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár ad otthont a 24 órás költészeti maratonról ismert "Interaktív líra" rendezvény-sorozatnak, illetve az Agria Park bevásárlóközpont biztosít helyszínt a humán tudományok együttműködését bemutatni szándékozó "Star Wars - mítosz és valóság" című előadás-sorozatnak.

Megkeresésünkre a két rendezvény soron következő előadója a híres költő és színész, Laár András lesz.

Október 27. 15:30

A költő - görbe tükörben
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény
Kossuth út 18.


Október 27. 17.30
Kereszténységről és buddhizmusról a Csillagok háborúja kapcsán
Agria Park Vásárterme
Törvényház utca 4.


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

További információ:
http://simonz.co.hu/swkurzus

 

Beküldve: 2010-10-25

Global Cooking Night

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beküldve: 2010-10-11

Zöld Tudat előadássorozat

A Szakkollégium Természet és Környezettudományi Tagozatának szervezésében megvalósuló Zöld Tudat előadássorozat következő előadója:

Ecsedi Zoltán: Élőhelyfejlesztési lehetőségek a Hortobágyon

Időpont: 2010. október 13. 17.20-19.00

Helyszín: D épület

Beküldve: 2010-10-09

Pótfelvételi a Szakkollégiumba

A Kepes György Szakkollégium, a nagy érdeklődésre való tekintettel, pótfelvételit tart.

Helyszín: Leányka úti kollégium

Időpont: 2010. október 12. 19. óra

 

 

 

 

A felvételihez szükséges papírok:

  • - Szakmai önéletrajzot
  • http://www.europass.hu/EPdokumentumok/oneletrajz/cv_uj
  • - Szakmai munkatervet a saját szakmai fejlődésed elősegítésének tervezetéről
  • - Szaktanári ajánlást, amelyben a jelölő támogatja Szakkollégiumi munkádat
  • - Az előző két féléved indexmásolatát
  • - Ha van, akkor a TDK dolgozatod tervezetét, kész anyagát

További információért vagy a részletek pontosításáért írj a kgyszakkoli@gmail.com címre

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.


Legyél Te is csapattag!

Beküldve: 2010-10-09

Előadássorozat a tehetséggondozásért!

A Kepes György Szakkollégium előadássorozatot szervez A tehetséggondozásért címmel. Ennek keretében, szeptember hónapban a következő két programot ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe:

 

Szept. 27. hétfő – Megújuló energetikai körkép Magyarországon és a világban.

Előadó: Szajlai Rudolf, I. éves környezettan hallgató.

Időpont: 17:20 – 19:00

Helyszín: C épület 205-ös előadó

 

 

 

Szept. 28. Kedd – Minek filozofálni? Avagy kikacsintás a komfort-kozmoszból.

Előadója: Császár Mátyás, I. éves ifjúságsegítő hallgató.

Időpont: 17:20 – 19:00

Helyszín: B épület 123-as előadó

 

 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Beküldve: 2010-09-27

MEGRAJZOLT IDŐK - Animációs filmklub

Sokak örömére folytatódik az előző félévben indult animációs filmklub. Stílusa nem változik, továbbra is a már klasszikusnak számító, főleg magyar alkotókra koncentrálunk. Az első vetítéseken Kovásznai Györgytől válogatunk, akinek életmű-kiállítása még szeptember 26-ig megtekinthető a Magyar Nemzeti Galériában.

Lehetőségeink szerint máshol készült, magas színvonalú alkotásokat is bemutatunk, pl. Yuri Norstein műveit, lengyel animációkat, a Monty Python-csoport filmjeit, stb. Ezeken felül a filmek készítéséről szóló dokumentációs anyagokat is láthattok itt.

Aki maga is alkotó, és közönség előtt mutatná be filmjeit, hozza el bátran, soron kívül levetítjük.

Következő vetítés

Eger, Imola Hostel, Leányka út 2. alagsor, társalgó

2010-10-18  19.15 – 20.45

Reisenbüchler Sándor rövidfilmjei

Beküldve: 2010-09-22

A Kepes György Szakkollégium felvételt hirdet tehetséges hallgatók számára.

 

A Szakkollégiumban a diákok öntevékeny módon olyan programokat szerveznek, melyek a szakmai és az általános értelmiségi életre készítik fel őket (önismereti, kommunikációs, konfliktuskezelő tréningek, közéleti vitakurzusok, szakmai előadások jeles tudósokkal, értelmiségiekkel, kapcsolatelvétel más intézmények kutatóival, közösségépítő tevékenységek, kulturális programokon való részvétel, stb.).

A felvétel feltételei: szakátlag feletti tanulmányi átlag, színvonalas szakmai munkaterv. A jövőbeni együttlakás miatt a jelöltnek részt kell vennie egy személyes elbeszélgetésen a tagokkal, illetve ki kell töltenie egy motivációs tesztet is. A korábbi TDK- vagy más jelentősebb szakmai tevékenység előnyt jelent.

A Választmány határozata szerint tanári ajánlás is szükséges a felvételhez, amely garanciát jelent arra, hogy a hallgatók szoros kapcsolatot tartanak tanszéki kutató műhelyekkel. Erre azért van szükség, mert a jövőben - az átfogó intézményi tehetséggondozó program alapján - a szakkollégiumi tagok szakmai fejlődését a tanszéki TDK-körökben végzett tevékenységük biztosítja.

A Szakkollégiumban a munka három tagozatban folyik, melyek leképezik a főiskola karait és szakjait. Így minden hallgató megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő műhelyt. A tagozatok: Természet- és Környezettudományi Tagozat, Nevelés- és Társadalomtudományi Tagozat, Művészeti és Kultúratudományi Tagozat.

 

A felvételi időpontja: 2010. szeptember 29. 19.00 óra


A felvételi helyszíne: Leányka úti kollégium nagy előadója - Leányka út 2.

Amit feltétlenül hozz magaddal:

 • - Szakmai önéletrajzot
 •      http://www.europass.hu/EPdokumentumok/oneletrajz/cv_uj
 • - Szakmai munkatervet a saját szakmai fejlődésed elősegítésének tervezetéről
 • - Szaktanári ajánlást, amelyben a jelölő támogatja Szakkollégiumi munkádat
 • - Az előző két féléved indexmásolatát
 • - Ha van, akkor a TDK dolgozatod tervezetét, kész anyagát

 

További információért vagy a részletek pontosításáért írj a kgyszakkoli@gmail.com címre

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

Legyél Te is csapattag!

Beküldve: 2010-09-21

Interaktív Líra Előadássorozat

A több éve futó, nagysikerű tavaszi programunknak, a 24 órás interaktív lírának ezúttal megszületett az előadássorozat változata. Az őszi félév során újra találkozhatunk a már jól ismert nagy nevekkel, ( Kabdebó Lóránt, Laár András , Nagy T. Katalin, Hegedűs Mária stb.) de helyet kap még a sorozatban a természettudomány művészi aspektusa is.

 

 

2010. szeptember 21.-től minden héten, a Bródy Sándor Megyei Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjteményében várjuk az irodalom iránt érdeklődőket.

Beküldve: 2010-09-17

STAR WARS - Mítosz és valóság

2010 őszén is folytatódik az elmúlt tanévben elkezdett, szakmai igényességgel ötvözött Star Wars előadás-sorozat.
Ezúttal a legfontosabb változások között van, hogy a kurzus kikerült a főiskola keretei közül a városba, ezzel teljesen nyilvánossá válva a rendezvény.

Az első, bevezető előadás George Lucas író és Joseph Campbell mítoszkutató munkásságát foglalja össze Nagy Andor kurzusvezető és Komlósi Csaba főiskolai adjunktus előadásában. Ezt követi majd Simon Zoltán (ELTE predoktor, digitális montázsokat készítő Star Wars-művész) előadása, a filmek szimbolikus képi világáról. Laár András, az ismert költő és zenész, a Buddhista Főiskola egykori tanára, a kereszténység és buddhizmus kapcsolódási pontjait mutatja be a Csillagok háborúja példáin keresztül. Dr. Aczél Petra tanárnő (PPKE egyetemi docens) fő szakterületéről, a retorikáról fog beszélni, rámutatva azokra a manipulatív fogásokra, amelyeket a földi diktátorok és a filmbéli szereplők alkalmaznak. Az előadás-sorozat zárásaként Simon Zoltán és Vörös Péter (ELTE tudományos segédmunkatárs) közös előadása lesz megtekinthető a hat Star Wars film tematikusan felépített filmzenéjéről.

Helyszín: Az Agria Park Vásárterme
Eger, Törvényház utca 4.

Az előadások címei és időpontjai:

2010. szeptember 29. 17.30
A mítosz mögött: George Lucas és Joseph Campbell

2010. október 13. 17.30
A képvilág szimbolikája a Csillagok háborújában

2010. október 27. 17.30
Kereszténységről és buddhizmusról a Csillagok háborúja kapcsán

2010. november 10. 17.00
A meggyőzés és manipuláció retorikája

2010. november 24. 17.30
A filmzene mint a történet közvetítője

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, különös tekintettel a Mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a Rajz- és vizuális kommunikáció szakos hallgatókat!
A részvétel minden előadáson díjmentes.

 

Beküldve: 2010-09-14

Kitüntetések

2010. június 3-án megrendezett Oklevél- és Bizonyítványátadó ünnepségén a Főiskola Tudományos Diákköri Bizottsága a Lyceum Pro Scientiis Alapítvánnyal együttműködve, két szakkollégistát is kitüntetett a Hallgató a tudományért elismeréssel.

Szabó Rácz Petra I. évf. testnevelőtanár MA szakos hallgató.

Nagy Andor V. évf. informatikus könyvtár (e) - etika (e) szakos hallgató

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk hallgatóinknak!

Forrás: itt

Beküldve: 2010-09-14

Tanév végi felvételi!

A Kepes György Szakkollégium felvételt hirdet.

 

2010. június 14-én 18:00 órától a Leányka úti kollégium klub szobájában (Leányka út 2.). A felvételire hozz magaddal: tanári ajánlást, az utolsó két félév indexmásolatát, önéletrajzot és szakmai tervet.

 

Tanári ajánlás: Szaktanártól vagy tanszékvezetőtől olyan ajánlás, amiben szakmai munkád alapján (pl. TDK, verseny, sporteredmény stb.) javasol téged szakkollégiumi tagnak.

Indexmásolatod azért kérjük, mert a felvételi feltétele a szakátlag feletti tanulmányi átlag.

Önéletrajz: pl. http://www.europass.hu/EPdokumentumok/oneletrajz/cv_uj

Szakmai terv: Mindazon terveknek kell benne szerepelniük, amiket szakkollégista éveid alatt szeretnél megvalósítani. Pl. kutatás, előadás, konferencia...

Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Legyél Te is csapattag!

Beküldve: 2010-06-08

Az ökopolitika esélyei

2010. május. 12-én a Szakkollégium  Ökológiai és Társadalomtudományi Tagozatának meghívott vendége:

 

Elek István közíró

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az előadásra!

 

 

Beküldve: 2010-05-11

Kiállítás a Líceumban

A Líceumban megtekinthető Simon Tímea: Otthon című kiállítása

Az eFeN keretein belül, a Kepes György Szakkollégium szervezésében nyílt meg Simon Tímeának Otthon címmel kiállítása. A hét alkotásból álló összeállítás a Líceum I. emeleti aulájában volt megtekinthető. A kiállítást Szécsi Gabriella Tímea nyitotta meg hétfőn délután négykor. A megnyitón elhangzott, hogy az alkotó Nagyváradon született, Ócsán és Egerben végezte tanulmányait, de erősen kötődik Mezőbajhoz is, ahol anyai nagyszülei élnek. Otthon érzi magát mindenhol a fent említett helyeken, mégis határtalan otthontalanság rezonál ebben a határok által szabdalt létben. Ilyen határok feszülnek a képekben is egy partvonal, repedések, ablak és üvegrészletek formájában. Ifjú- és felnőttkor, lét és nemlét határán keresi otthonát a szubjektum újraalkotva az összekötő és elválasztó tereket.

 

Beküldve: 2010-05-04

Összefoglaló a 24 órás interaktív líráról

Spanyolnáthás szimpátiadíjak és eFeN bérletek a 24 óra interaktív lírán

2010. április 2-án került megrendezésre immáron 3. alkalommal a 24 óra interaktív líra elnevezésű rendezvénysorozat. A rendezvény az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának és Hallgatói Önkormányzatának, a Spanyolnátha tehetséggondozó Műhelyének, a K.O. Műhelynek, valamint az Egri Kulturális és Művészeti Központnak a közös szervezésében valósult meg.

A Spanyolnátha internetes művészeti folyóirat egy-egy könyvcsomagot ajánlott fel a legjobb előadó, illetve a legkitartóbb 24 órázó számára. A szimpátia-jelenlétívek arról tanúskodnak, hogy a hallgatóság tetszését legnagyobb mértékben Kondor Tamás „Versben beszélni" című hajnali előadása nyerte el.

A Hallgatói Önkormányzat felajánlásában számos eFeN bérlet is kiosztásra került az előadó hallgatók, lelkes szervezők, illetve a közönség legfáradhatatlanabb tagjai között.

 

A rendezvényről további képek INNEN tölthetők le!

Beküldve: 2010-05-04

Star Wars filmzenei előadás

Meghívó filmzenei előadásra

A Kepes György Szakkollégium és a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár filmzenei előadást szervez John Williams: Csillagok háborúja hexalógia zenei témáiból.

Az eFeN keretén belül az április 21-én tartandó előadás címe: A Csillagok háborúja- szimfónia - a filmzene mint a történet közvetítője, melyet két szakértő, Simon Zoltán és Vörös Péter tolmácsolásában ismerhetünk meg. Általában ritkán esik szó a filmzenékről, illetve a filmekben betöltött szerepükről, mert természetüknél fogva alárendelt szerepet játszanak. A film elsődlegesen vizuális művészet. A filmzene célja, hogy „kommentálja a cselekményt", ezzel azonban lényeges művészi eszközzé válhat a cselekménynek.

Az előadáson John Williams alkotói munkájának hátterét ismerhetjük meg, aki olyan világhírű filmek zenéjének szerzője, mint A cápa, Jurassic Park, Superman, E.T. - a földönkívüli, Schindler listája, Indiana Jones, vagy a Harry Potter filmek.

Időpont: 2010. április 21. 15.45-17.15
Helyszín: Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Zenei és Idegen Nyelvi Gyűjtemény
Eger, Kossuth út 18. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Nagy Andor
Kepes György Szakkollégium

 

Beküldve: 2010-04-20

Ismét Békejel Egerben

Idén is megrendezzük Eger főterén a békéért és az erőszakmentességért felszólaló megmozdulásunkat. Ha szeretnél Te is tenni azért, hogy a Világ egy jobb hely legyen, gyere el április 17.-én a Dobó térre és segíts felhívni mások figyelmét is arra, hogy ezen eszmék igenis fontosak és kis emberként is lehet tenni érte!

Szektorfelelősök jelentkezését továbbra is várjuk!

egribekejel2010@gmail.com

 

Beküldve: 2010-04-13

Nietzsche környezetvédelmi etikája

2010. március. 31-én 17.30-tól a Leányka úti Kollégium társalgójában Császár Mátyás tart előadást. A téma Nietzsche filozófiájának vizsgálata a környezetvédelem és az ökológia szempontjából. Vajon Nietzsche gondolatai összeegyeztethetők egy környezettudatosabb életszemlélettel, és a mélyökológia által szorgalmazott paradigmaváltással? Ilyen és ehhez hasonló kérdések kerülnek remélhetőleg izgalmas megvitatásra.

Beküldve: 2010-03-30

A nemi szerepek változásának hatása a párkapcsolatokra

 

 

 

 

 

 

 

Beküldve: 2010-03-30

Diák Menedzsment Bajnokság

2010. március. 23-án a miskolci Diák Menedzsment Bajnokság selejtezőjén a 19 induló csapatból a főiskola EKFaces nevű csapata (egyetlen egri indulóként) a második helyen zárta a versenyt. A szoros és izgalmas megmérettetésen egy virtuális hipermarketet kellett irányítani, stratégiai menedzsment döntésekkel (árazás, marketing, pénzügyek, HR,...). A cél a legmagasabb profit elérése volt a szimulált piaci környezetben. A sikeres továbbjutást követően a középdöntő online keretek között lesz megrendezve, a döntő pedig majd Budapesten.

A csapat tagjai: Berényi Ákos, Farkas Katalin és Vasas Ádám voltak.

Gratulálunk az eredményükhöz!

 

Beküldve: 2010-03-30

24 óra interaktív líra

2010. április 2-án, az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiuma és Hallgatói Önkormányzata, a Spanyolnátha művészeti folyóirat tehetséggondozó műhelye a K.O. Műhely, valamint az Egri Kulturális és Művészeti Központ közös szervezésében, Egerben "24 óra interaktív líra" elnevezésű rendezvényünkkel ünnepeljük a versírókat, és a költészetet. A rendezvény célja a hagyományteremtés mellett, az irodalom és a versolvasás népszerűsítése.

 

            Az egész napot átölelő program helyszíne: Ifjúsági Ház, Eger, (Széchenyi u. 16) II. emeleti Klubszoba. A programot egy kiállítás is kiegészíti, melyet a K.O. Műhely Fény és fal" című anyagából állítunk össze. A rendezvény nyitott, minden fellépőt, érdeklődőt hellyel, étellel és itallal kínálunk.

 

Beküldve: 2010-03-30

A megfilmesített könyv

Kedden ismét bölcsésztagozatos csapatépítő könyvtári beszélgetés lesz az A épület felújítás alatt lévő, poros kis nyelvészeti részlegén.

A csodás témánk a A megfilmesített könyv!

Szeretném kérni minden kedves érintett, életkedvét, elszántságát, segítségét, az olvasókör szélesebb körben történő ismertté tételéhez - más szóval - HIRDESSÉTEK ÉGEN, FÖLDÖN!

Beküldve: 2010-03-22

Eredményesen sakkozó szakkollégistáink

Befejeződött a hagyományosan megrendezésre kerülő idei Eger városi 5 fős sakk csapatbajnokság. A három hónapon át tartó versenysorozatban a játékosoknak 1.5-1.5 óra gondolkodási idő állt a rendelkezésükre mattot adni az ellenfelüknek. A példátlanul szorossá vált utolsó fordulóban még három bajnokesélyes csapat is azonos pontszámon állt, végül az Andornaktálya „A" jelzésű csapat került ki győztesen. A csapatban két szakkollégistánk is részt vett, Miseta Zsuzsanna és Nagy Andor. További csapattagok: Csatlós Béla, Engel Tibor, Molnár Dániel, Bölkény Gábor és a 11 éves európai bajnok Gledura Benjámin.

Kiemelendő, hogy csapatunk az egymást követő években ötször végzett dobogós helyen - idén bronzérmes; 2006-ban és 2009-ben pedig bajnok volt.

 

Beküldve: 2010-03-22

Foucault konferencia

A Kepes György Szakkollégium és a Filozófia Tanszék kerekasztalbeszélgetést szervez Michel Foucault halálának 25. évfordulója alkalmából.

Helyszín: Eszterházy Károly Főiskola, B. épület, 5. emelet, Tanári Klub
Eger, Eszterházy út 4.

Időpont: 2010, március 25.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Beküldve: 2010-03-18

Megrajzolt idők

Animációs filmklub

Ha kedveled a művészi értékű animációs filmeket, akkor a filmklub fő anyagát adó Pannónia Filmstúdió '70-es, '80-as évekbeli egyedi filmjei biztosan tetszeni fognak

(Retro hangulat garantált)

A filmstúdió abban az időben a világ első 5 animációs műhelye között foglalt helyet. Lehetőségeink szerint, máshol készült, magas színvonalú alkotásokat is bemutatunk, pl. Yuri Norstein műveit, vagy éppen Chris Landreth: Ryan című filmjét. Ezeken felül a filmek készítéséről szóló dokumentációs anyagokat, valamint kereskedelmi forgalomban jelenleg nem megtalálható filmekből is szemezgetünk.

Az utolsó vetítéseken az EKF hallgatóinak kisfilmjeit szeretnénk levetíteni, tehát, ha van filmed, hozd el bátran!

A pontos programot hétről hétre az alábbi linkre kattintva nézhetitek meg.

 

Aktuális program

 

 

 

Beküldve: 2010-03-03

Tavaszi felvételi

2010. február 17., 19.00 óra, Kepes György Szakkollégium irodája, Leányka út 2.

Minden érdeklődőt szerettel várunk!

 

 

 

 

 

 

Beküldve: 2010-02-16

Szakkolis olvasókör

A jó könyvek jó olvasóvá nevelik az embert - folytatódik az olvasókör!


A tavaszi félévben is elindul a Kepes György Szakkollégium által rendezett olvasókör a főiskolán.

 

Magunk is valljuk a kínai mondást: "Sokat kell olvasnod ahhoz, hogy megtudd, milyen keveset tudsz." (Lia-Csin) Az olvasás az egyik leghasznosabb időtöltés, melynek szellemében indítjuk el újra az olvasókört, ahol ezúttal heti témákhoz kapcsolódóan, de továbbra is szabadon választott könyveket hozhatnak magukkal az érdeklődő hallgatók, mellyel megismerhetjük az adott művet, illetve véleményt cserélhetünk róluk. Várható témáink: az antik irodalom, zsidóság, magyar történelem, életrajzi könyvek, utópiák, stb.

Ahogy Hegedűs Géza írja: "Én nemcsak az asztalnál, hanem az irodalomban is a vegyes koszt híve vagyok. Az egyoldalú táplálkozás mindig valami zavart okoz a testben; az egyoldalú olvasás a lélekben, ha jobban tetszik: a tudatban okoz végül is zavart."

A találkozókra keddenként 18.00 órai kezdéssel kerül sor az A épület 212. termében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Beküldve: 2010-02-08

Tavaszi kurzusok

A Kepes György Szakkollégium idei tavaszi tanévre meghirdetett kurzusainak a részletes leírásai felkerültek a Kurzusaink menüpont alá.

 

 

 

 

 

 

Beküldve: 2010-02-03

Bevezetés Simone Weil gondolatvilágába

     A Kepes György Szakkollégium és az Egri Kulturális és Művészeti Központ előadást szervez „Bevezetés Simone Weil gondolatvilágába" címmel.

Előadó: Vető Miklós

Időpont: 2010. január 19. 18:00

Helyszín: Ifjúsági Ház (Széchenyi u 16.),

1. emelet, Kepes terem

A programra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Beküldve: 2010-01-16

Sajtómunkások - újságírás és közélet

    Kovács Zoltán, Pulitzer-emlékdíjas újságíró lesz a vendége Kommunikációs Klub következő összejövetelének az Eszterházy Károly Főiskolán. A Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék és a Kepes György Szakkollégium által rendezett eseményen "Sajtómunkások - újságírás és közélet" címmel tart előadást az ÉS főszerkesztője november 25-én szerdán 17.30-kor a "B" épület 121-es termében.

    A minden bizonnyal érdekes és sok-sok hasznos információval szolgáló előadásra mindenkit szeretettel várunk!

A beszélgetés moderátorai lesznek:
Mészáros Márta és Magyar Krisztián.

Beküldve: 2009-11-23

11. országos egyetemi-főiskolai Kossuth-szónokverseny

    2009. november 13-14-én az ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Magyar Nyelvtudományi Társaság tanári Tagozata és az Anyanyelvápolók Szövetsége megrendezte a 11. országos egyetemi-főiskolai Kossuth-szónokversenyt. A nívós versenyen a Kárpát-medence különböző országainak magyar anyanyelvű hallgatói mérték össze szónoki tudásukat. Bokor Ágnes, a Kepes György Szakkollégium tagja, ezen a versenyen első helyezést ért el. Felkészítő tanára dr. Aczél Petra, a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék docense volt.

Teljesítményéhez gratulálunk!    


Beküldve: 2009-11-19

Béke Piknik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beküldve: 2009-11-18

Éjszakai Túra

 

A Kepes György szakkollégium november 9-13-ig megrendezendő nyílt hetének keretében, a Természetjáró és természetvédelmi alapismeretek kurzus is nyílt alkalmat tart szerdán délután. A program szerint éjszakai túra keretében kigyalogolunk a közeli Noszvajra, ahol vezető segítségével megtekintjük a falu délkeleti részén elhelyezkedő, tufába vájt pince és barlanglakásokat. Vezetőnk kérésére mindenki lehetőség szerint hozzon egy gyertyát, amivel a helyszínen világítunk. A teljes táv, 16km. Hidegre és sárra mindenki készüljön fel és mivel sötét lesz zseblámpa használata ajánlott a túrán. Gyülekező, 17-órától a Leányka úti kollégium előtt. A program késő estig eltart, visszaérkezés várhatóan 22-óra körül.

 

Beküldve: 2009-11-07

Nyílt Hét a Szakkollégium kurzusain!

       A Kepes György Szakkollégium az Egri Kulturális és Művészeti Központ támogatásával Nyílt Hetet rendez 2009. november 9-től. Hétfőtől csütörtökig bemutatkoznak kurzusaink egy-egy nyílt óra vagy nyílt program által. Ezekre minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Hétfő:

17.20-tól a Nő a művészetekben című kurzus vendége lesz Hegedűs Mária költő, vizuális művész. „Láttam Párizst és nem láttam semmit..." címmel tart beszámolót párizsi tanulmányútjáról, illetve ismerteti néhány alkotását. Az előadás helyszíne a B. épület 404-es terme lesz.

18.15-től  A szerepjáték gyakorlati vonatkozásai című kurzusunk nyílt előadása lesz megtekinthető a B. épület 120-as termében, ahol Nagy Andor „Tolkien teremtett világa - a könyvtől a valóságig" címmel tart majd előadást.

19.00-tól a Kell-e nekem rózsa című tréning nyitott előadása lesz az Ifjúsági Ház II. emeleti Klubszobájában (Széchenyi u. 16.).

Kedd:

15.40-től az Önelemző szakszeminárium kapcsán tart majd előadást Kondor Tamás „Ki vagy Te?" címmel, az Ifjúsági Ház I. emeleti Kepes termében (Széchenyi u. 16.).

17.20-tól a Sajtóműfajok a gyakorlatban című kurzus vendége lesz Kácsor Zsolt író, újságíró, a Népszabadság debreceni tudósítója. „Miért (ne) legyünk újságírók" címmel tart majd előadást a B. épület kiselőadójában.

17.20-tól lesz A gonosz anatómiája - mítosz és valóság című kurzus nyílt előadása a B. épület 203-as termében lesz. Dr. Mészáros György „Mitológia - kereszténység - buddhizmus a Csillagok háborújában" címmel tart majd bemutatót.

Szerda:

17.20-tól a Kreatív írás alapjai című kurzus kapcsán tart majd nyílt előadást Magolcsay Nagy Gábor „Az instrumentális szövet, mint a látható nyelv inspirációs bázisa" címmel. Az előadás helyszíne az ifjúsági Ház első emeleti Kepes terme lesz (Széchenyi u. 16.).

17.20-kor a Természetvédelmi és természetjáró alapismeretek című kurzus kapcsán kiránduló csapat indul Noszvajra a barlang- és pincelakásokat megnézni. Hozzájuk is bárki csatlakozhat, bővebb információkat a program egyéni plakátján lehet majd olvasni.

19.10-től a Kubai salsa tanfolyam II. című kurzushoz kapcsolódva nyílt táncórára invitálunk mindenkit a B épület kiselőadójába.

Csütörtök:

16.00-tól a Tematikus filmkurzuson Vég Dávid Tamás „Amerikai álom" címmel tart majd előadást az Ifjúsági Ház Színháztermében (Széchenyi u. 16.).

 

Beküldve: 2009-11-06

Magyar vagyok? Nem annak születtem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beküldve: 2009-10-14

Global Cooking Night

Ismét megrendezésre kerül a már hagyománnyá vált

Global Cooking Night

2009. október 13-án, kedden 20 órától a Hallgatói Klubban.

 

A Nemzetközi Főzőesten a Főiskolánkon Erasmus-program által tanuló külföldi cserediákok jóvoltából közelebbről megismerkedhetünk hazájukkal, illetve saját maguk által készített nemzeti ételeikkel várják a vendégeket.

Emellett az est programjai közt szerepel az Erasmus-program bemutatása, beszélgetés egykori erasmusos hallgatókkal, valamint borkóstolás és teaház.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

 

Beküldve: 2009-10-11

Olvashow - Kör

A Kepes György Szakkollégium keretében 2009. szeptember 30-án, szerdán, 17 órakor tartja első összejövetelét az Olvashow - Kör.

Első témánk: az Elektra, és természetesen beszélgetés arról, hogy miről is lehetne szó.

Helyszín: a Nyelvészeti Könyvtár (Líceum, 1. emelet, 212.)

 

"Miért vegyünk le egy könyvet a polcról? Hogyan alkossunk véleményt? Lehet - e saját véleményem? Hogyan mondhatom el?

 

Kötetlen beszélgetések „kötelezőkről" egy repülőszőnyegen."


KLIKK

 

 

Beküldve: 2009-09-29

Felvételi

A Kepes György Szakkollégium felvételt hirdet.

Időpontja: 2009. szeptember. 24. 19:00 óra.

Várunk minden olyan hallgatót, aki főiskolás évei alatt többet szeretne egy diplománál. Nálunk lehetőség nyílik érdeklődési terület alapján részt venni szakmai műhelymunkában, tudományos előadások szervezésére, ösztöndíjak elnyerésére, egyéni ötletek megvalósítására, kulturális programok kivitelezésére.

A jelentkezéshez önéletrajzot és szakmai tervet kell elkészíteni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyél te is csapattag!

 


Beküldve: 2009-09-18

A filozófia feladata az élettudományokban

Az Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszéke, a Kepes György Szakkollégium támogatásával német nyelvű, tudományos előadást szervez:

Az előadó:

Michael Quante (egyetemi tanár)

Münsteri Egyetem - Németország

 

Az előadás címe:

Die Aufgabe der Philosophie in den Lebenswissenschaften

A filozófia feladata az élettudományokban

A előadás helye és ideje:

2009. szeptember 23. (szerda) 18:00,

B épület 121-es terem

Az előadás magyar nyelvű fordítását biztosítják!

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

 

"2009. szeptember 23-án, az Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszéke, a Kepes György Szakkollégium támogatásával német nyelvű, tudományos előadást szervezett „A filozófia feladata az élettudományokban" címmel. Michel Quante (egyetemi tanár), a Kölni Egyetem professzora, arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen feladatot kell betöltenie manapság a filozófiának, szükség van-e rá egyáltalán? Létezhet-e a filozófia teljes mértékben elszigetelve az élettudományoktól, illetve milyen veszélyek fenyegetik akkor, ha túl szoros kapcsolatba kerül velük? Végül arra a következtetésre jutott, miszerint korunk filozófusainak nem szabad hagyniuk magukat korrumpálni se a politikai hatalom közelsége, se a gazdaságilag befolyásos kontextusok által. Ám egy olyan társadalomban, amely szűkös pénzügyi eszközök idején sem mond le arról, hogy filozófiát oktasson az iskolákban és az egyetemeken, a társadalom kétségkívül legitim módon intéz kérdést a filozófiához, hogy segítsen tájékozódni az élettudományok kontextusában."

 

Az előadás szövegének teljes magyar nyelvű fordítása!

Letöltések

 

Beküldve: 2009-09-18

Nyári Beszámolók

A nyári szünetet tagjaink igen sokszínűen töltötték el. Voltak olyanok, kik külföldön szereztek új tapasztalatokat, de olyanok is, akiket a hazai nyári programok hoztak lázba. Mindenesetre mindannyian élményekben gazdag szünidőt hagyhattunk magunk után.

RURBAN - Interculturality in the city and in the village in Romania and Hungary

A kéthetes tanulmányi tábor célja az volt, hogy közelebb hozza az interkulturalitást a fiatalok életéhez. A táborban 16 romániai és 16 magyarországi résztvevő két tréner (Daniela Craciun és Mihai Iordache) facilitálásával szerezhetett új tapasztalatokat az emberek, országok, kultúrák közti különbségek terén. A nem-formális pedagógiai módszerek alkalmazása igazán nagy sikert értek el köreinkben. Egy életre szóló élményeket, tapasztalatokat kaptunk az elfogadásról, az összefogásról, a harmóniáról, a sokszínűség fontosságáról.

CSAPATÉPÍTŐ TÁBOR - Tiszafüred

Nyár végén elérkeztünk a Szakkollégium immáron hagyományosnak mondható tiszafüredi csapatépítő táborához. A szeptember eleji jó idő lehetőséget adott evezésre, közös sütögetésre, tábortűz melletti játékokra, nagy beszélgetésekre és egy kis pihenésre a zsúfoltnak tűnő szorgalmi időszak előtt.

 

Beküldve: 2009-09-11

Őszi Kurzusok

A Kepes György Szakkollégium idei őszi tanévre meghirdetett kurzusainak a részletes leírásai felkerültek a Kurzusaink menüpont alá.

 

 

Meghosszabbított tantárgyfelvételi időszak!

 

 

 

Beküldve: 2009-09-11

Kiemelkedő diákjaink

Véget ért a 2008/2009 tanév és a Kepes György Szakkollégium diákjai ismét kiemelkedő eredményeket értek el országos versenyeken, rendezvényeken, melyekkel a Főiskolánk hírnevét öregbítették.

 

Köszönjük Nekik és ezúton gratulálunk!

 

 

Országos Tudományos Diákköri Konferencia:

Simon Tímea Klára - 1. helyezés

Művészeti és Művészettudományi Szekció

Festészet II.

Szabó-Rácz Petra - 1. helyezés

Testnevelés- és Sporttudományi Szekció

Versenysport, Élsport

Nagy Andor - 2. helyezés

Peadagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekció

Művelődéstörténet és Művelődésszociológia Bizottság

Kárpáthegyi István - Különdíj

Művészeti és Művészettudományi Szekció

Art Export Különdíj

 

Beküldve: 2009-05-27

Star Wars Maraton

Zseniális :D

 

Ha kifárasztottak a viszgák és szükséged lenne egy kis "ERŐRE"...

 

 

 

 

 

Beküldve: 2009-05-18

Felvételi

Felvételit hirdet a Kepes György Szakkollégium

Május 20-án 19.00 órától ismét felvételit hirdet a Kepes György Szakkollégium.

Az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiuma 1991-ben alakult, a Főiskola közéletében aktívan közreműködő hallgatókat maga köré gyűjtve. 17 éves fennállása alatt a kulturális nagyrendezvényektől, a tudományos előadásokon át, teaházak, táncházak, kiállítások, koncert és sok-sok egyéb program szervezését vállalták magukra a kollégium hallgatói. Székhelyünk a Leányka úti kollégium első emeleti folyosója.

Nálunk lehetőséged nyílik: 
- az önkiteljesedésre, 
- szakmai és tudományos munkára 
- programok szervezésére és kurzusok indítására 
- gyakorlati technikák és alternatív elméletek megismerésére 
- egyéni nyelvkurzusokra 
- és tagja lenni egy jó közösségnek!

 

A felvételi a Leányka úti kollégiumban lesz megtartva. (Leányka út 2.)

A felvételire kérünk, hozd el az önéletrajzodat!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A Szakkolisok

 

 

 

Beküldve: 2009-05-18

TMT összefoglaló


Tavaszi Művészeti Találkozó

2009. április 27 - 30 között Egerben, összefonódva az eFeN rendezvénysorozatával, lezajlott a Tavaszi Művészeti Találkozó című programsorozat az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiumának, illetve az Egri Kulturális és Művészeti Központnak közös szervezésében.

A TMT színes forgatagában sokféle programmal találkozhattak az érdeklődők. Hétfőtől szerdáig különböző kiállítások voltak megtekinthetőek. A Művészetek Házának átriumában Varga Erik „Az élet kertjében járva" című kiállítása volt látható. A Líceum első emeleti aulájában Iparos kiállítás volt.

Hétfőn a Főiskola egészségház-utcai épületének aulájában Kultúr Bazár várta a látogatókat teaházzal, nemezeléssel, izgalmas sakkjátszmákkal, jósnővel és még sok más érdekességgel. Délután Nagy Andor tartott előadást „George Lucas: Star Wars univerzuma" címmel.


 

 

 

 

Kedden a Művészetek Házában vártak mozgalmas programok mindenkit. „Szabad Mozgás" címmel volt hallható előadás a kontakt improvizációról, ezt követően a Dráma-Szutra nevű formáció nyűgözte le a közönséget zenéjével. Az estet „Kapcsolatteremtés" címmel egy táncos, videós performance zárta.

Szerdán a nap egy városi versmondó versennyel indult. A Radnóti Miklós nevét viselő versenyt a Radnóti centenárium kapcsán nevezték el a szervezők, a Szakkollégium és a K.O. Műhely közösen. A zsűriben képviseltette magát a Spanyolnátha című művészeti folyóirat, illetve a Fiatal Írók Szövetsége is. Ezt egy közvetlen beszélgetés követte. A rendezvény Varga Erik „Holdfény tánc" című zenés performance-ával zárult. Látható volt a Líceum első emeletén egy fotókiállítás is, az épület előtt pedig az „Egres táncház" tartott bemutatót. Akikben dúlt az energia kipöröghették magukat a Sörpörgőben, akik viszont álmodozni vágytak, azok meghallgathatták Kondor Tamás előadását a Művészetek Házában.


 

 

 

 

Csütörtökön a filmek szerelmeseit az „Utópia Filmmaraton" várta reggeltől éjfélig. Az Érsekkertben pedig Térrajz Illegál Happening keretein belül koptatták a krétát a fiatalok.

A Kepes György Szakkollégium legközelebb ősszel készül hasonló horderejű programsorozattal. De addig is mindenkit szeretettel várnak május 11-én a B épület kis előadójába, 19:20-kor, globalizációs témájú előadássorozatuk következő (most borászati témájú) előadására.

Szécsi Gabriella Tímea
Forrás: www.hevesmagazin.hu

 

Beküldve: 2009-05-13

Kincsestár

Kincsestár - kötetlen beszélgetés az EKF oktatóival

 

Május 5-én este az Eszterházy Károly Főiskola "B" épületében "Kincsestár" címmel kötetlen beszélgetésre került sor a Filozófia Tanszék oktatójával, Dr. Kicsák Lóránt tanár úrral.

Immár hagyományainkhoz híven ebben a félévben is megszervezésre került a Kincsestár nevű programunk, mely egy kötetlen beszélgetés a főiskola tanáraival életről, karrierről, illetve bizonyos esetekben előre megbeszélt tudományos témákról, valamint egy-egy személyes kincsről. Célunk közelebbről megismerni oktatóinkat, mellyel magukról mesélve esetleg tovább ambicionálhatják az érdeklődő hallgatóikat.

A Filozófia Tanszék oktatói mellett vendégünk volt már Heller Ágnes és Vajda Mihály filozófus, Loboczky János tanszékvezető úr, Lőrinczné Thiel Katalin oktatásfejlesztési rektorhelyettes asszony és Koncsos Ferenc főtitkár úr is.

További programjainkra is minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bölcsészettudományi Tagozat

 

 

 

 

 

 

 

 

Beküldve: 2009-04-30

Utópia Filmmaraton

 

04. 30. Művészetek Háza

Klikk

Beküldve: 2009-04-27

Tavaszi Művészeti Találkozó

Április 27 és 30. között ismét Tavaszi Művészeti Találkozót rendez a Szakkollégium az eFeN keretein belül. Számos kulturális és szórakoztató programmal találkozhattok ekkor a Főiskola több épületében és persze városszerte is, melyekre Mindenkit nagy szeretettel várunk.

 

 

 

 

Beküldve: 2009-04-19

Critical Mass

Az idei év első Critical Mass rendezvénye mindenképpen figyelmet érdemel. Mint ahogy országszerte, így Egerben is, április 22-én a Föld Napján mutathatod meg velünk együtt Te is, hogy igen is teszel valamit a környezeted megóvásáért. Gyere el, hozd a biciklid és találkozzunk az Érsekkerti szökőkútnál délután 17 órakor.

 

 

 

Beküldve: 2009-04-19

Bringázz az egyetemre

Itt a tavasz és vele együtt még egy újabb bringás rendezvény. Elindult a Bringázz az Egyetemre kampány, amelyben minden Kar megmutathatja, hogy az ő diákjai tekernek legtöbbet... mármint lábbal persze!  

 

 

 

 

 

Beküldve: 2009-04-19

Április 24.

24 óra interaktív líra

2009 április 24-én, az Eszterházy Károly Főiskola Kepes György Szakkollégiuma és Hallgatói Önkormányzata, a K.O. Műhely, valamint az Egri Kulturális és Művészeti Központ közös szervezésében, Egerben "24 óra interaktív líra" elnevezésű rendezvényünkkel ünnepeljük a versírókat, és a költészetet. A rendezvény célja a hagyományteremtés mellett, az irodalom és a versolvasás népszerűsítése. Az egész napot átölelő program helyszíne: Művészetek Háza, Eger, (Széchenyi u. 16) II. emeleti Klubszoba. A programot egy kiállítás is kiegészíti, melyet a K.O. Műhely „Szabad alom" című anyagából állítunk össze. A rendezvény nyitott, minden fellépőt, érdeklődőt hellyel, étellel és itallal kínálunk.

 

 

Beküldve: 2009-04-19

Elindultunk

Hosszú évek álmai váltak valóra, amikor a mai napon végre elindul a Szakkoli honlapja. Sok átvirrasztott éjjel és temérdek mentegetőzés áll mindannyiunk mögött, de Mi mégis azt mondjuk, megérte. Reméljük, hogy a mostani rohanó informatikai világban, próbálva megfelelni a kor és a társadalom kihívásainak, eleget tudunk tenni az ide látogatók igényeinek és naprakészen tudunk tájékoztatni mindenki mást is rendezvényeinkről.

Üdvözlettel: A Szakkolisok

 

Beküldve: 2009-04-16